Kurs 2021

Her legges lenker til avsluttede kurs i 2021.

Gjennomførte kurs, seminarer og konferanser 2021

Ill. Seksjon for naturhistorie. Foto/Photo

Seksjon for naturhistorie - høstseminar

Seksjon for naturhistorie - høstseminar

Hold av datoene 29.-30.september. Da planlegger NMFs fagseksjon for naturhistorie seminar - analogt eller digitalt? Følg med.

29. – 30. sep. 2021
Cultural heritage in a changing climate. Foto/Photo

Cultural heritage in a changing climate: Oslo Forum 2021

Cultural heritage in a changing climate: Oslo Forum 2021

What are the effects of climate changes on cultural heritage management? How do we mobilize for climate action?

Digital konferanse - Sentralen, Oslo  27. – 29. sep. 2021
COMCOL-konferanse.jpg. Foto/Photo

COMCOL - Annual conference

COMCOL - Annual conference

Reframe collecting - How collecting can inspire the future.
Det er mulig å delta online.

Les mer her:
Brasil  21. – 25. sep. 2021
Lillingstonheimen.png. Foto/Photo

Møbelsnekring, Tørrmuring, Tradisjonsmaling - Jenteworkshop 2021

Møbelsnekring, Tørrmuring, Tradisjonsmaling - Jenteworkshop 2021

Kurs for unge, kvinnelige håndverkere 18-35 år som ønsker mer kunnskap om restaurering og bygningsvern.

Les mer her
Fjaler  21. – 24. sep. 2021 kl. 12.00 – 12.00
Akvareller av jernverket i Froland. Foto/Photo

Jernverksseminaret 2021

Jernverksseminaret 2021

Årets seminar har tittelen “De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene”. Jernverksseminaret 2021 vil være et møtested for å presentere ideer og drøfte forslag til hvordan forskning og formidling av jernverkshistorien kan tematisere bærekraftsmålene.

Næs jernverksmuseum  4. – 5. sep. 2021 kl. 12.00 – 13.00
Frogner kino. Foto/Photo

Kulturarvkonferansen 2021

Kulturarvkonferansen 2021

Konferansen som er et samarbeid mellom Kulturvernforbundet og Riksantikvaren foregår 3.-4.september ved Frogner kino. Konferansen innleder Kulturminnedagene som har tema dialog, engasjement og mangfold.

Frogner kino  3. – 4. sep. 2021 kl. 09.00 – 15.00
Kvensk immateriell kulturarv. Foto/Photo

Kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv

Kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv

Seksjon for immateriell kulturarv i Norges Museumsforbund inviterer til seminar i Nord-Troms i samarbeid med Ellen Width med utgangspunkt i kvensk/norsk-finsk kultur. Påmeldingsfrist 14.august.

Halti kulturscene, Storslett  1. – 2. sep. 2021
Handverksdager 2021. Foto/Photo

Handverksdager på Røros 2021

Handverksdager på Røros 2021

De fire kursene på handverksdagene på Røros er fulltegnet. Det tas forbehold om avlysning med tanke på covid-19.

Røros  25. – 29. aug. 2021
ill._Treinord-1024x683.png. Foto/Photo

Tre i nord

Tre i nord

Med fokus på bygningsvern kan du i løpet av fem dager delta på kurs, høre foredrag, være med på studiebesøk og se ulike teknikker bli demonstrert. Arrangør er TRADsenter v/Midt-Troms Museum og prosjektet «Bygningsvern i nord» og foregår på Fossmotunet, Midt-Troms museum.

Fossmotunet, Midt-Troms museum  16. – 20. juni 2021
ill.Primus.png. Foto/Photo

Primus grunnleggende kurs

Primus grunnleggende kurs

Kurset er for deg som skal begynne å bruke Primus. Det er en praktisk introduksjon til Primus, og de sentrale arbeidsoppgavene; registrering og søk.

Teams  8. – 9. juni 2021 kl. 09.00 – 15.00
ill_webinar_kulturhistorisk_museum.jpg. Foto/Photo

Going Beyond 3D Visualization

Going Beyond 3D Visualization

Multidimensional Approaches to Cultural Heritage Studies.
Webinaret foregår 4.juni og arrangeres av Kulturhistorisk museum, UiO.

Webinar  4. juni 2021
De danske arkivdage - logo. Foto/Photo

De danske arkivdager

De danske arkivdager

Tema er: ”Den private historie” – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder

Odense  1. – 2. juni 2021
ill. Holdbarhet og bærekraft. Foto/Photo

Holdbarhet og bærekraft

Holdbarhet og bærekraft

LØFTE HÅNDVERKET arrangerer vårens seminar som webinar.
Hva kan håndverket bidra til i framtidige satsinger innen økt holdbarhet, bærekraft, bedre ressursbruk og miljøvern? Hva kan vi lære av det tradisjonelle håndverket?

Webinar  25. mai 2021 kl. 14.00 – 16.30
Norsk fotohistorie - seminar. Foto/Photo

Norsk fotohistorie - fagseminar

Norsk fotohistorie - fagseminar

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar. Seminaret arrangeres av Preus museum og Norsk Folkemuseum. Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Horten på Preus museum.

Horten  19. – 20. mai 2021
ill.Minne.png. Foto/Photo

Brukermøte Minne 2021

Brukermøte Minne 2021

KulturIT inviterer til nettbasert brukermøte for Minne 11. mai 2021. Gjennom møtet gis et innblikk i status for Minne. For dere som er ukjent med Minne plattformen vil dette være en fin anledning til å bli bedre kjent med den. Produktansvarlig Torgeir Forseth.

Webinar  11. mai 2021
Clay Craft Science Conferance 2021. Foto/Photo

Biennial International Conference for the Craft Sciences

Biennial International Conference for the Craft Sciences

Craft Sciences refer to a unity of research conducted in different craft subjects. The Biennial International Conference for the Craft Sciences aims to expose the breadth of topics, source material, methods, perspectives and results that reside in this field.

The conference provides a platform for communicating craft research beyond the borders of faculties and disciplines.

Mariestad  4. – 6. mai 2021
Ill. Webinar om dokumentasjonsforvaltning. Foto/Photo

Dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning

Arkivverket inviterer til webinarer om dokumentasjon av arkivansvar og hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale. Arkivverket jobber på nye måter og prøver ut webinarer som veiledningsform.

Webinar  28. april 2021 kl. 12.00 – 13.30
NMF_logo_1.png. Foto/Photo

Det nasjonale museumsmøtet 2021 - I grenseland blir hel-digitalt

Det nasjonale museumsmøtet 2021 - I grenseland blir hel-digitalt

Les mer om påmelding og program på NMFs hjemmeside.

Digitalt  27. – 29. april 2021
Levanger.jpg. Foto/Photo

Arkitekturpolitikk i historiske trebyer

Arkitekturpolitikk i historiske trebyer

Foreningen ’Netværket Den Nordiske Træby’ er et forum for gjensidig inspirasjon og erfaringsutveksling mellom kommuner og byer i Norden med markante bindingsverks- og trehusmiljøer. De arrangerer et webinar på Zoom 23.april kl.9.00 -12.30 der blant annet byanikvar Tove Nordgaard, Levanger kommune har innlegg.

Webinar  23. april 2021 kl. 09.00 – 12.30
Kulturradets_logo.png. Foto/Photo

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy i samlingsforvaltningen, del 2

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy i samlingsforvaltningen, del 2

Kulturrådet går gjennom metode og verktøy for å evaluere samlingsforvaltningsarbeidet i forhold til minstekravene i Spectrum-standarden. Evalueringen kan brukes på hele, eller deler av museets forvaltning – i form av et valgfritt utvalg av Spectrum-prosedyrene. Den gir status med oppfølgingspunkter, og kan brukes med jevne mellomrom for å følge opp og dokumentere utvikling av museets samlingsforvaltning.

Webinar  22. april 2021 kl. 10.00 – 11.30
ill._Naturhistoriske_seksjon.jpg. Foto/Photo

Webinar om bilder og fotografering av naturhistoriske objekter

Webinar om bilder og fotografering av naturhistoriske objekter

Seksjon for naturhistorie, NMF arrangerer gratis webinar. Se tentativt program ved å klikke her.

Webinar  21. april 2021 kl. 09.00 – 12.00
Kulturradets_logo.png. Foto/Photo

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy for samlingsforvaltning del 1

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy for samlingsforvaltning del 1

I dette webinaret går Norsk Kulturråd gjennom metode og verktøy for å gjøre en overordnet vurdering av rammene for museets samlingsforvaltning. Kartleggingsverktøyet gir en status med oppfølgingspunkter. Det kan brukes med jevne mellomrom for å følge opp og dokumentere forbedringer i museets rammebetingelser for forvaltning av samlingene.

Webinar  15. april 2021 kl. 10.00 – 11.00
ill._primus2.png. Foto/Photo

Brukermøte Primus 2021

Brukermøte Primus 2021

KulturIT inviterer til nettbasert brukermøte. Program og lenke til påmelding finner du ved å trykke deg videre.

Webinar  13. april 2021 kl. 10.00 – 14.30
ill._KulturNav2.png. Foto/Photo

Brukermøte KulturNav 2021

Brukermøte KulturNav 2021

KulturIT inviterer til brukermøte i KulturNav. Programmet er todelt hvor det i første del vil bli gitt en introduksjon til KulturNav og informert litt om nyheter i løsningen. I del to vil en blant annet se på KulturNav i sammenheng med øvrige løsninger i eKultur.

Webinar  8. april 2021 kl. 10.00 – 13.30
ill. Digitalt skapte privatarkiv. Foto/Photo

Bevaring av digitalt skapte privatarkiv – erfaringer og praksis.

Bevaring av digitalt skapte privatarkiv – erfaringer og praksis.

Hvordan kan vi få bevart digitalt skapte privatarkiv? På webinaret 23.mars kl. 10 -14 vil fire ulike institusjoner fortelle om sine erfaringer og praksis.

Webinar  23. mars 2021 kl. 10.00 – 14.00
Bygg og bevar-treffet. Foto/Photo

Bygg og Bevar 2021 - digitalt treff

Bygg og Bevar 2021 - digitalt treff

Bygg og Bevar inviterer til digitalt treff om sirkulær økonomi.
Vi har laget innslag med folk som jobber med praktisk ombruk og vi har spennende gjester i studio!

Facebook live  25. mars 2021 kl. 12.00 – 14.00
ill.Digitaltmuseum.png. Foto/Photo

Brukermøte - Digitalt museum 2021

Brukermøte - Digitalt museum 2021

KulturIT inviterer til brukermøte i DigitaltMuseum. Programmet er todelt. I første halvdel det bli en generell innføring i DigitaltMuseum og informasjon om utviklingsarbeidet knyttet til statistikk og administrasjonstilgang. Andre halvdel vil ha en praktisk tilnærming der ny versjon av artikkeleditor vil bli presentert.

Webinar  9. mars 2021 kl. 09.30 – 14.30