Hopp til hovedinnhold

Ferske spor – verdi og bevaring av plast i museer og samlinger

Webinar 10.november kl.9 - 12, arrangert av Nasjonalmuseet.
Plast er et materiale som har bidratt til å revolusjonere menneskets liv og gitt oss nye muligheter. Vi finner den i alt fra medisinsk utstyr til design og kunst.

Plast har ofte en begrenset levetid, og er kjemisk ustabil. Det nasjonale forskningsprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) har som mål å hindre at en viktig del av kulturarven vår smuldrer opp og går tapt.

  • 1/1

Prosjektet har et ønske om å øke bevisstheten om plastmaterialene, deres egenskaper og mulige nedbrytningsprosesser.

Dette webinaret handler om nedbrytning og bevaring av plast fra et konserverings-, forsknings- og kunstperspektiv. Med korte innslag fra prosjektdeltagerne får du innblikk i museenes arbeid med plast. Det blir samtale mellom kunstner og plastforsker. Tre foredragsholdere bidrar med sitt perspektiv innen plasthistorie, miljøhistorie og filosofi. Resultatene fra dette fireårige samarbeidsprosjektet blir presentert. Det blir satt av tid til spørsmål.