Hopp til hovedinnhold

Katalogisering

Katalogisering er en systematisk beskrivende fortegnelse over objektene i en samling. Katalogisering er en systematisk beskrivende fortegnelse over objektene i en samling. De fleste museene i det nasjonale museumsnettverket gjør bruk av Primus.

  • 1/1
    Katalogkort Ann Siri Hegseth Garberg

Det lønner seg å katalogisere et objekt eller samling så snart en avgjørelse om aksesjon er vedtatt. Da oppdager man fort hvilken informasjon som mangler som øker sannsynligheten for å få innhentet denne. 

Hvilke data som blir katalogisert avhenger av objekttype, tidspunkt for katalogiseringen og katalogtype, men man bør sikre at en minimumsstandard blir møtt umiddelbart.

Katalogiseringen bør følge nasjonale standarder, slik at man sikrer og enkelt kan videreformidle grunnleggende informasjon om objektet. Selv om digitale kataloger overtar mer og mer for de analoge kortkatalogene, er det fortsatt vanlig å operere med begge deler parallelt.

AMB- skrift # 48 Standard for gjenstandskatalogisering

"Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres. Den foreliggende Standard for gjenstandskatalogisering er et dokument som setter opp et sett med slike regler. Standarden definerer en serie felter, eller informasjonskategorier, hvordan disse skal forstås og brukes. I tillegg definerer standarden et utvalg felter som obligatoriske. Disse feltene skal sikre et minimum av grunnleggende og felles informasjon."

ABM-skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering

"Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres."  

International Committee for Documentation (CIDOC) guidelines

The Guidelines support the following key objectives of museum documentation: 

  • ensure accountability for objects: they can be used to define the objects that are owned by a museum, identify the objects, and record their location;
  • aid the security of objects: they can be used to maintain information about the status of objects​and provide descriptions and evidence of ownership in the event of theft;
  • provide an historic archive about objects: they can be used to maintain information about the production, collection, ownership, and use of objects and as a means of protecting the long term value of data;
  • support physical and intellectual access to objects: they can be used to support access to objects themselves and information about the objects.

CIDOC Guidelines for Museum Object Information

International Committee for Documentation  

CIDOC Fact Sheet No 2

Retningslinjer for merking av objekter fra ICOMs International Committee for Documentation.  

CIDOC Fact Sheet No.3 Recommendations for identity photographs

International Comittee for Documentation. Retningslinjer for fotografering av museumsobjekter.  

Les mer:

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

Forskarnas röst och digitalt material

En utredning över behovet av och tilgången till minnesorganisationernas digitala material. Sammenställd av Outi Hupaniittu.  

Feltkatalogen for kunst-og kulturhistoriske museer 2002

Feltkatalogen for kunst-og kulturhistoriske museer 2002  

Fellessøk – er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer.

Masteroppgave. Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Marte Brekke, 2008.  

Statens Museumsnævn / Informationsblad #2 Registrering af kunstværker

SMN / Informationsblad Registrering af kunstværker  

Norsk signaturleksikon. Malere født før 1920.

Norsk signaturleksikon. Malere født før 1920.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1