Norsk fotohistorie - fagseminar

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar den 19. og 20. mai 2021.

Seminaret arrangeres av Preus museum og Norsk Folkemuseum. Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Horten på Preus museum.

  • Norsk fotohistorie - seminar (Foto/Photo)
    1/1
    Hentet fra Preus museum som illustrasjon til informasjon om seminar 2021.

Forskningsprosjekt om norsk fotohistorie

Norske museer, arkiver og bibliotek har omfattende fotoarkiver fra siste halvdel av 1900-tallet, men kunnskap om norsk fotografi i denne perioden er fremdeles mangelfull. Forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» ble etablert for å bidra til å bøte på dette. Prosjektet ledes og drives av Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum, Preus museum og Nasjonalbiblioteket. Det er forankret i Norges Fotografforbund og Fotonettverket, og fikk 3-årig støtte fra Kulturrådet i 2018. Seminaret inngår i en serie seminarer fra forskningsprosjektet. Forskningsprosjektet sluttføres under Landskonferansen i Foto på Nasjonalbiblioteket høsten 2021. Prosjektets resultater vil bli publisert i en rekke forskningsartikler gjennom både 2021 og 2022, og vil også bli sammenfattet i bokform. Utstillingen «Fotografen» åpner på Preus museum november 2021.