Kurs og konferanser

Kommende kurs nasjonalt og internasjonalt, og tilgang til kurs som er avholdt tidligere.

September 2019

Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seksjon for immateriell kulturarv inviterer til seminar 16.-17.september om bruk av natur og musea sitt arbeid med dette. Gudbrandsdalsmusea og Norsk fjellsenter er vertskap og årets seminar blir på fjellsenteret i Lom nasjonalparklandsby.

Fjellsenteret i Lom 16. – 17. sep. 2019
Fra skog til vegg Illustrasjon for Nettverkssamling tradisjonshåndverk 2019

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir vertskap for årets samling i nettverket den 19. - 20. september.
Hovedtema for samlingen blir tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger. Tematikken er valgt i lys av at Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019.
Påmeldingsfrist: 18. august 2019

Stiklestad 19. – 20. sep. 2019

Oktober 2019

Ekulturseminar 2019: eKultur som digitalt økosystem

Ekulturseminar 2019: eKultur som digitalt økosystem

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. KulturIT inviterer til eKulturseminar høsten 2019 på Vitenfabrikken på Sandnes. Årets tema er eKultur som digitalt økosystem. I år har man i tillegg valgt å legge til en ekstra dag hvor Digitalt håndbok for samlingsforvaltning blir tema. Denne dagen kan man velge å melde seg på i tillegg til det ordinære programmet.
Program og påmelding er nå klart!

Vitenfabrikken, Jærmuseene, Sandnes 23. – 25. okt. 2019

Workshop - boosta din digitala samling

Workshop - boosta din digitala samling

Vill ditt museum, arkiv eller bibliotek nå flere brukere? Er du nysgjerrig på hva Europeana er og hva det innebærer å dele sin samling med hjelp av dem? Digisam arrangerer den 16. oktober en workshop sammen med Europeana i Kungliga biblioteket, Stockholm.

16. okt. 2019 09.00 – 17.00

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Samisk Museumslag (SML), Norges museumsforbund (NMF), Norsk ICOM og de samiske museene i Norge. Den finner sted på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum 3.-4. oktober 2019. Konferansespråket er engelsk.

Norsk folkemuseum 3. – 4. okt. 2019

November 2019

Desember 2019

Avsluttede kurs

Kurs 2019

Kurs 2018

Kurs 2017

Kurs 2016