Kurs og konferanser

Kommende kurs nasjonalt og internasjonalt, og tilgang til kurs som er avholdt tidligere.

November 2019

Illustrasjon: Industri og bedriftsarkiv i fokus

Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus

Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus

Hvem dokumenterer og bevarer, og hvordan blir det tilgjengeliggjort og formidlet?
I samarbeid med Arkivforbundet, de nasjonale museumsnettverkene for teknologi og industrihistorie, og for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie, inviterer SIKA (Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg i Norges museumsforbund) til seminar hvor dokumentasjon av industri- og kulturminner, og bevaring av bedriftsarkiv, er hovedtema.

Norsk Teknisk Museum 25. – 26. nov. 2019
Illustrasjon fra Svenska Arkivförbundet

Konferanse: Makten över minnet

Konferanse: Makten över minnet

Svenska Arkivförbundet inviterer til konferanse om dokumentasjon. Konferansen omhandler rettferdighet, delaktighet, sårbarhet, maktesløshet og ikke minst- hvem har makten over minnet?

Uppsala, Sverige 26. – 27. nov. 2019

Desember 2019

Avsluttede kurs

Kurs 2019

Kurs 2018

Kurs 2017

Kurs 2016