Hopp til hovedinnhold

Samlingsutvikling - intro

Samlingsutvikling er en bevisst handling som omfatter innsamling, men også avhending og destruksjon. For at samlingene ikke skal vokse uhemmet, kreves prioriteringsprosesser der en vurderer om samlingene er i tråd med museets formål og innsamlingsplan.

  • 1/1
    Uhemmet vekst? Dessverre en realitet. Ann Siri Hegseth Garberg

Innsamling  kan være både aktiv og passiv. Les mer om strategier for innsamling og innsamlingsplaner. Les spesifikt om utfordringer med fotoinnsamling

Under aksesjon  kan du få nyttige tips til forberedelser og rutiner tilknyttet arbeidet med tilvekst, aksesjon, til samlingene. 

Prioriteringer  er nødvendige i samlingsforvaltning. En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen.

I forbindelse med prioriteringsarbeid, ryddeprosesser eller annet kan man komme fram til at man forvalter objekter som ikke hører hjemme i samlingen. Hvilke prosedyrer bør man følge for å ta gjenstander ut av samlingen? Les mer under avhending.

I dette kapitlet finner du stoff om:

En aksesjon er en formell tilvekst til samlingene.

Ved avhending går det juridiske eierskapet til en gjenstand fra en eier til en annen.

Hvilke begrep skal man bruke for lån som går over lang tid? Ofte er begrepsbruk styrt av hva som er praksis på den enkelte institusjon. Over tid kan begrepene endre betydning og nye begrep introduseres for å nyansere. Ulike museale prosesser kan gi behov for å avklare blant annet eierskap og forvaltningsansvar, som i tur synliggjør behov for ny felles begrepsforståelse og -praksis.

Innsamling og innkjøp kan initieres av museet selv eller som følge av et tilbud fra giver. Vi skiller mellom aktiv og passiv innsamling.

I følge museums-statistikken pr. 2019, finnes det omlag 35 millioner foto i norske museer.

En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen, sett i sammenheng med planene for utvikling og -forvaltning av institusjonens samlinger.

Relevante dokumenter:

Samhandling og arbeidsfordeling ved dokumentasjon og innsamling i kulturhistoriske museer

 

Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet  

Framtidas museum - forvaltning, forskning, formidling, fornying

St.meld.49 (2008 -2009)  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1