Samlingsutvikling

Samlingsutvikling er en bevisst handling som omfatter innsamling, men også avhending og destruksjon. For at samlingene ikke skal vokse uhemmet, kreves prioriteringsprosesser der en vurderer om samlingene er i tråd med museets formål og innsamlingsplan.

  • Uhemmet vekst? Dessverre en realitet.
    1/1
    Uhemmet vekst? Dessverre en realitet. Ann Siri Hegseth Garberg

Innsamlingkan være både aktiv og passiv. Les mer om strategier for innsamling og innsamlingsplaner. Les spesifikt om utfordringer med fotoinnsamling

Under aksesjonkan du få nyttige tips til forberedelser og rutiner tilknyttet arbeidet med tilvekst, aksesjon, til samlingene. 

Prioriteringerer nødvendige i samlingsforvaltning. En systematisk prioriteringsprosess er en verdivurdering og tilstandsvurdering av hele eller deler av samlingen.

I forbindelse med prioriteringsarbeid, ryddeprosesser eller annet kan man komme fram til at man forvalter objekter som ikke hører hjemme i samlingen. Hvilke prosedyrer bør man følge for å ta gjenstander ut av samlingen? Les mer under avhending.

I dette kapitlet finner du stoff om:

Relevante dokumenter: