Hopp til hovedinnhold

Immateriell kulturarv

Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen er eksempler på immateriell kulturarv iflg. UNESCO.

Aktuelt

6. juni 2023 ble Løfte håndverket sitt vårseminar avholdt på Tromsø Museum med i overkant av 70 deltakere. Tema var håndverk i nord med en rekke eksempler på mangfoldet og ulike utfordringer og muligheter for fagene. 

Handlingsbåren kunnskap

Norsk håndverksinstitutt er akkreditert som rådgivende NGO av UNESCO, og samarbeider med Kulturrådet i arbeidet med oppfølgingen av konvensjonen. 

Håndverkinstituttet har opparbeidet kompetanse på handlingsbåren kunnskap over 30 år. Instituttet bidrar med kunnskaper og praktisk hjelp via deres nettsider. Klikk deg inn dit for mer informasjon om deres ansvarsområder;

  • Håndverksregisteret
  • Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
  • Sekretariatet for små og verneverdige fag
  • Stipendiatordningen for håndverkere
  • Stipendiater i håndverk
  • Løfte håndverket
  • Immateriell kulturarv

Samisk immateriell kulturarv

I november 2019 arrangerte Sametinget og Kulturrådet en workshop i Karasjok der det ble diskutert muligheter og utfordringer omkring et samarbeid med UNESCO og WIPO (World Intellectual Property Organization) for å ivareta og sikre samisk tradisjonskunnskap og immateriell kulturarv. Rapporten kan leses her:

Rapport vedr. samisk immateriell kulturarv 2020

 

Organisering av tradisjonshåndverkere

I juni 2020 ble det utgitt en rapport, skrevet av Marit Stranden, Norsk Håndverksinstitutt om organisering av tradisjonshåndverkere.

"Behovet for en bransjeorganisasjon for håndverkere har vært diskutert i flere år, og flere
forsøk har vært gjort. Denne rapporten har søkt å kartlegge håndverkernes egne behov og forventninger fordi en slik undersøkelse vil være avgjørende for å kunne beskrive mål og satsingsområde for en ny organisasjon", skriver Stranden i forordet til rapporten.

Organisering av tradisjonshåndverkere - utredning om bransjenettverk

 

Rødlistede fag i Storbritannia

130 tradisjonshåndverk er rødlistet i Storbritannia - ny rapport 2021.

Red list of endangered crafts

130 tradisjonshåndverk på rødliste i Storbritannia  

Innsamling av minner

Både i Sverige og i Norge er det opprettet nettsider for innsamling av personlige fortellinger og erfaringer som en del av samfunnsdokumentasjonen. Nettstedene er initiert av Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet og videreutvikles av kulturIT. Minner er en del av Digitaltmuseum.

"Målet for Minner er en bred innsamling av kunnskap om menneskers liv før og nå. Hvis du vil at dine erfaringer og perspektiv skal være med i denne minnebanken, kan du selv sørge for å få dem innført!"

"Minnen är en webbplats där museer och andra kulturarvsorganisationer samlar personliga berättelser."

Nettstedet immateriellkulturarv.no

På nettsiden immateriellkulturarv.no kan du lese mer om immateriell kulturarv og bidra med egne erfaringer og kunnskaper. Det er en nettside hvor du kan hente informasjon og holde deg oppdatert på arbeid med immateriell kulturarv i Norge. Immateriell kulturarv er her inndelt i til dels overlappende kategorier: håndverk, mattradisjoner, muntlige fortellinger, naturen og universet, ritualer og festiviteter og utøvende kunst

"Kulturrådet har etablert en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003."

Immateriell kulturarv i Norge er en digital portal til tradisjonene og kunnskapen som utgjør den lokale og nasjonale kulturarven i ditt fylke.

Fra programmet for lanseringen av nettstedet 6.mars 2017
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1