Immateriell kulturarv

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003

Handlingsbåren kunnskap

Norsk håndverksinstitutt er akkreditert som rådgivende NGO av UNESCO, og samarbeider med Kulturrådet i arbeidet med oppfølgingen av konvensjonen. 

Håndverkinstituttet har opparbeidet kompetanse på handlingsbåren kunnskap over 30 år. Instituttet bidrar med kunnskaper og praktisk hjelp via deres nettsider. Klikk deg inn dit for mer informasjon om deres ansvarsområder;

  • Håndverksregisteret
  • Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
  • Sekretariatet for små og verneverdige fag
  • Stipendiatordningen for håndverkere
  • Stipendiater i håndverk
  • Løfte håndverket
  • Immateriell kulturarv

Innsamling av minner

Både i Sverige og i Norge er det opprettet nettsider for innsamling av personlige fortellinger og erfaringer som en del av samfunnsdokumentasjonen. Nettstedene er initiert av Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet og videreutvikles av kulturIT. Minner er en del av Digitaltmuseum.

"Målet for Minner er en bred innsamling av kunnskap om menneskers liv før og nå. Hvis du vil at dine erfaringer og perspektiv skal være med i denne minnebanken, kan du selv sørge for å få dem innført!"

"Minnen är en webbplats där museer och andra kulturarvsorganisationer samlar personliga berättelser."

Nettstedet immateriellkulturarv.no

På nettsiden immateriellkulturarv.no kan du lese mer om immateriell kulturarv og bidra med egne erfaringer og kunnskaper. Det er en nettside hvor du kan hente informasjon og holde deg oppdatert på arbeid med immateriell kulturarv i Norge. Immateriell kulturarv er her inndelt i til dels overlappende kategorier: håndverk, mattradisjoner, muntlige fortellinger, naturen og universet, ritualer og festiviteter og utøvende kunst

"Kulturrådet har etablert en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003."

Immateriell kulturarv i Norge er en digital portal til tradisjonene og kunnskapen som utgjør den lokale og nasjonale kulturarven i ditt fylke.

Fra programmet for lanseringen av nettstedet 6.mars 2017

Aktuelle kurs og seminarer

Handverksdager på Røros. Leire - et byggemateriale med lange tradisjoner.

Handverksdager 2019

Handverksdager 2019

Handverkskursene går over fem dager og er retta mot handverkere, forvaltere, handverkslærere, huseiere og andre som ønsker mer kunnskap om tradisjonelle handverksteknikker.

Røros 21. – 25. aug. 2019

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Samisk Museumslag (SML), Norges museumsforbund (NMF), Norsk ICOM og de samiske museene i Norge. Den finner sted på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum 3.-4. oktober 2019. Konferansespråket er engelsk.

Norsk folkemuseum 3. – 4. okt. 2019
Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seksjon for immateriell kulturarv inviterer til seminar 16.-17.september om bruk av natur og musea sitt arbeid med dette. Gudbrandsdalsmusea og Norsk fjellsenter er vertskap og årets seminar blir på fjellsenteret i Lom nasjonalparklandsby.

Fjellsenteret i Lom 16. – 17. sep. 2019
Fra skog til vegg Illustrasjon for Nettverkssamling tradisjonshåndverk 2019

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir vertskap for årets samling i nettverket den 19. - 20. september.
Hovedtema for samlingen blir tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger. Tematikken er valgt i lys av at Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019.
Påmeldingsfrist: 18. august 2019

Stiklestad 19. – 20. sep. 2019

Nordic Safeguarding Practices