Immateriell kulturarv

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003

Handlingsbåren kunnskap

Norsk håndverksinstitutt er akkreditert som rådgivende NGO av UNESCO, og samarbeider med Kulturrådet i arbeidet med oppfølgingen av konvensjonen. 

Håndverkinstituttet har opparbeidet kompetanse på handlingsbåren kunnskap over 30 år. Instituttet bidrar med kunnskaper og praktisk hjelp via deres nettsider. Klikk deg inn dit for mer informasjon om deres ansvarsområder;

  • Håndverksregisteret
  • Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
  • Sekretariatet for små og verneverdige fag
  • Stipendiatordningen for håndverkere
  • Stipendiater i håndverk
  • Løfte håndverket
  • Immateriell kulturarv

Stipendiat i tradisjonskunst

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig en stilling som stipendiat innen
tradisjonskunst.

Søkere fra folkekunstfeltet oppfordres spesielt til å søke og vil bli prioritert i ansettelsesprosessen. Samtidig er det et krav at søkeren har et
prosjekt som representerer et viktig bidrag til forskningen innen området Praksis, tradisjon og teknologi. Prosjektet skal bidra til ny innsikt i
det dynamiske forholdet mellom tradisjon som prosess og teknologisk praksis.

Søknadsfrist 15. november 2017

Følg lenken og les mer om stipendiatet:

Stipendiat i tradisjonskunst (pdf)

Aktuelle kurs og seminarer

Innsamling av minner

Både i Sverige og i Norge er det opprettet nettsider for innsamling av personlige fortellinger og erfaringer som en del av samfunnsdokumentasjonen. Nettstedene er initiert av Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet og videreutvikles av kulturIT. Minner er en del av Digitaltmuseum.

"Målet for Minner er en bred innsamling av kunnskap om menneskers liv før og nå. Hvis du vil at dine erfaringer og perspektiv skal være med i denne minnebanken, kan du selv sørge for å få dem innført!"

"Minnen är en webbplats där museer och andra kulturarvsorganisationer samlar personliga berättelser."

Nettstedet immateriellkulturarv.no

På den nyetablerte nettsiden immateriellkulturarv.no kan du lese mer om immateriell kulturarv og bidra med egne erfaringer og kunnskaper. Det er en nettside hvor du kan hente informasjon og holde deg oppdatert på arbeid med immateriell kulturarv i Norge. Immateriell kulturarv er her inndelt i til dels overlappende kategorier: håndverk, mattradisjoner, muntlige fortellinger, naturen og universet, ritualer og festiviteter og utøvende kunst

"Kulturrådet har etablert en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003."

Immateriell kulturarv i Norge er en digital portal til tradisjonene og kunnskapen som utgjør den lokale og nasjonale kulturarven i ditt fylke.

Fra programmet for lanseringen av nettstedet 6.mars 2017

Nordic Safeguarding Practices