Hopp til hovedinnhold

Preventiv konservering

Preventiv konservering er forebyggende konservering.

Preventiv konservering omtales også som passiv konservering, som et motstykke til aktiv konservering, som er stabiliserende inngrep på objektet.

Preventiv konservering omhandler gode bevaringsforhold som vil forebygge eller bremse nedbrytningen av materialet, både i utstilling, i magasin og ved transport. Det omhandler også etableringen av gode håndteringsrutiner som vil beskytte objekter fra slitasje, skader og annen negativ påvirkning.

Preventiv konservering i praksis

HINDRE SKADEDYR, MUGG OSV.

Ved inntak av nye objekt, eller ved flytting av gjenstander, kan man utilsiktet introdusere eller frakte omkring muggsporer og skadedyr. Det er derfor svært viktig med gode kontrollrutiner og tidlig behandling av slike angrep på objekter i utstilling og på magasin. Tørrengjøring og frysing av objekter er mulige tiltak.

KLIMAKONTROLL

Ulike materialer behøver ulike bevaringsforhold. Relativ luftfuktighet, lys, og temperatur må måles kontinuerlig og holdes innenfor det optimale spekteret for materialet. Som hovedskille kan man si at organisk materiale setter større krav til bevaringsforhold enn uorganiske materialer. 

BEREDSKAPSPLAN

Alle ansatte bør være kjent med prosedyrene i en beredskapsplan slik at institusjonen er i stand til å beskytte samlingene om det skulle inntreffe en katastrofe som brann, flom, krig eller ran. 

EMBALLASJE

Magasinerte gjenstander skal beskyttes mot støv, lys og andre negative påvirkninger. Noen gjenstander er for store for å emballeres, andre gjenstander er så ustabile at de må emballeres. Les mer om emballering av objekter på sidene Emballasje  og  Magasinering

MERKING AV OBJEKT

Alle museumsobjekter skal merkes. Merkingen kan være direkte eller indirekte, det er viktig at merkingen  ikke skader objektet eller andre objekt over tid. Om objektet er emballert skal denne også merkes. Gå til siden Merking av objekter  for mer informasjon. Der kan du også se filmene fra SHARE MuseumsEast for tips til merkeutstyr og til merking av tekstiler og papir. 

Se nyttige lenker om preventiv bevaring
Museer i mellom. Lån, håndtering og transport av gjenstander.

Nordisk konservatorforbund, NKF-N, Norks museumsutvikling. Utgitt av Norsk museumsutvikling 2000.  

Preventiv konservering Before the unthinkable ... happens again

PP- presentasjon holdt av Ivonne Geisler (konservator, Museene i Sør-Trøndelag) ved Det relevante museum 2015.  

Bevaring i magasin

PP-presentasjon av Anne Bjørke, Samlingsleder ved Bymuseet i Bergen. Presentert på Det relevante museum i Trondheim 2014.  

CIDOC Fact Sheet No 2

Retningslinjer for merking av objekter fra ICOMs International Committee for Documentation.  

Material for utstälning, förvaring och packning. Vanliga material. Vårda väl- blad

Material for utstälning, förvaring och packning. Vanliga material.  

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1