Hopp til hovedinnhold

Publikumstilgjengelige magasin

Museenes samlinger tilhører samfunnet og alle har en demokratisk rett til å se objektene som bevares i museene. Besøk i magasin gir unike og verdifulle innblikk i både museets- og samfunnets historikk. "Ute av syne, ute av sinn", heter det og det kan lett skje når anslagsvis 5% av museenes samlinger vises fram til publikum.

Det er ulike måter å åpne opp magasinene på. Noen museer velger å ha magasinutstillinger, der store mengder objekter fra samlingene stilles ut i montre, med flott lyssetting og informasjon om enkeltobjektene. Andre velger å legge til rette selve magasinene for besøk. Uttrykk som visible storage, open storage, public accessible stores benyttes ofte i museologisk litteratur. Nye måter å tenke på skjer i Nederland nå (se under) og V&A bygger også nye tilgjengelige magasin.

Boijmans Van Beuningen

Nederlandske museer eksperimenterer med nye måter å vise sine samlinger på. “So much of what museums do happens in the dark. We wanted to bring some of it into the light,” sier Boijmans direktør Sjarel Ex til The Guardian i september 2020. "Ute av syne, ute av sinn", sier han. Boijmans åpner sin nye spektakulære bygning med alle samlingene i Rotterdam, i løpet av 2021.

I artikkelen i The Guardian forteller også direktøren for Rijksmuseum om hvordan konservatorene restaurerer Rembrands Nattevakten, slik at publikum kan følge med på det. Les artikkelen under:

Glasgow Museums Resource Centre (GMRC)

Dette åpne magasinet har eksistert i mange år og ligger i utkanten av Glasgow by som et tilgejngelig fellesmagasin for Glasgows museer. Her får publikumbli med på guidete turer.

  • Ann Siri H. Garberg, Bjørnar Bruket, Vera de Bruyn-Ouboter og Berit Johanne Vorpbukt
    1/1
    Ansatte i Museene i Sør-Trøndelag på omvisning i det publikumstilgjengelige magasinet i Glasgow i 2012. Foto: Torstein Bach.

Barbara de Haan presenterte ulike tilnærmingsmåter til publikumstilgjengelighet i sitt foredrag på magasinseminar på Elverum i mars 2019.

Planlegging av magasiner til nytte for brukerne: for formidling, forskning og publikum – med bevaring for øye.

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv. Foredrag av Barbara de Haan 07.03.2019.  

Christina Ådland Næss drøfter tematikk omkring åpne magasin i sin masteroppgave fra 2016.

Publikumstilgjengelige magasiner i museer

Christina Næss' masteroppgave i kulturminneforvaltning, NTNU, mai 2016.  

Fra bloggen Mind the museum har vi hentet dette innlegget fra 31.8.2020.

The hidden treasure of storages

Maria Malichoutsaki skriver om hvorfor hun synes open storages er viktige og viser fram noen av sine favoritter.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1