Publikumstilgjengelige magasin

Museenes samlinger tilhører samfunnet og alle har en demokratisk rett til å se objektene som bevares i museene.
Besøk i magasin gir unike og verdifulle innblikk i både museets- og samfunnets historikk.

Det er ulike måter å åpne opp magasinene på. Noen museer velger å ha magasinutstillinger, der store mengder objekter fra samlingene stilles ut i montre, med flott lyssetting og informasjon om enkeltobjektene. Andre velger å legge til rette magasinene for besøk. Uttrykk som visible storage, open storage, public accessible stores benyttes ofte i museologisk litteratur.

Les Christina Næss' masteroppgave som drøfter denne tematikken:

Glasgow Museums Resource Centre (GMRC)

  • Ann Siri H. Garberg, Bjørnar Bruket, Vera de Bruyn-Ouboter og Berit Johanne Vorpbukt
    1/1
    Ansatte i Museene i Sør-Trøndelag på omvisning i det publikumstilgjengelige magasinet i Glasgow i 2012. Foto: Torstein Bach.