Webinar om digitalisering - hvilke temaer?

Styret i NMF – Seksjon for naturhistorie planlegger et digitaliserings-webinar i april i år, med fokus på bilde og video. Hvilke temaer er det interesse for å høre om?

Fortell oss hva dere driver med på deres museum når det gjelder digitalisering relatert til bilder og video, og hva dere vil ha nytte av å høre om eller diskutere! Send e-post til gunnhilm@nhm.uio.no

 • (Foto/Photo)

Eksempler på temaer vi kan ta opp:

 • Fotoutstyr og -teknikk
 • Fotografering av dyr på sprit
 • Fotografering av herbarieark
 • Fotografering av tre-dimensjonale objekter, 3D scanning
 • Stacking
 • Lagring av store mengder bilde- og videodata
 • "Best practices" for formater, annotering
 • Løsninger for deling av bilder på nett
 • Transkribering av etikett-informasjon
 • Samarbeidsprosjekter på tvers av museer
 • Andre temaer?