Museenes samlingsforvaltning - nye verktøy for samlingsforvaltningen, del 2

Kulturrådet inviterer til lansering av verktøy for evaluering av samlingsforvaltning og implementering av Spectrum 5.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Kulturrådet har utviklet verktøy for kartlegging av museenes rammer for samlingsforvaltning og for evaluering av samlingsforvaltningsarbeidet i forhold til Spectrum 5. De følger opp lanseringen av Spectrum 5 på norsk med to webinarer der de presenterer disse verktøyene. Webinarene er ment for både museumsledere og samlingsforvaltere.

Torsdag 22. april fra 10.00 til 11.30
Her går vi gjennom metode og verktøy for å evaluere samlingsforvaltningsarbeidet i forhold til minstekravene i Spectrum-standarden. Evalueringen kan brukes på hele, eller deler av museets forvaltning – i form av et valgfritt utvalg av Spectrum-prosedyrene. Den gir status med oppfølgingspunkter, og kan brukes med jevne mellomrom for å følge opp og dokumentere utvikling av museets samlingsforvaltning.

Lansering av Spectrum 5.0

Her finnes opptak fra lanseringen av Spectrum 5.0 for den som har lyst til å se dette på nytt: