Hopp til hovedinnhold

Emballasje

Det er mange grunner til at museumsobjekter emballeres. I magasin vil emballasje bidra til å beskytte objektene mot støv, lys og klimasvingninger. Ved transport vil emballasjen i tillegg virke stabiliserende og sikre objektet mot skader forårsaket av bevegelse og forflytning.

Emballasje er et av mange forebyggende konserveringstiltak. Om det hersker usikkerhet rundt emballasjespørsmål, bør man kontakte en konservator med god kjennskap til materialet slik at man kan få konkrete tips i forhold til gjenstandstype.

PRIMÆR EMBALLASJE er emballasjen som rører direkte med objektet. Primæremballasjen må være stabil og ikke etterlate skade på objektets overflate. 

SEKUNDÆR EMBALLASJE rører ikke objektet direkte. Det er ikke alltid behov for sekundær emballasje. Emballasjen må ikke avgi luftforurensende gasser, og bør helst ikke være helt tett slik at avgasser også slipper ut. Papp eller stabil plast (ikke myk plast) kan være god sekundær emballasje.

Emballasje for transport

Emballasje for transport må tilpasses transportavstand, de behov objektet har for støtte, og grad av klimaendringer. 

Også korte transportetapper internt i institusjonen kan føre til skader om klimaendringene er store og det ikke er avsatt tid til akklimatisering. Emballasjen kan beskytte ved å midlertidig opprettholde et akseptabelt klima ved forflytning. "Genstanden skal henstå til akklimatisering i de nye omgivelser i op til et døgn, før den pakkes ud."

Emballasje for magasinering

Man kan emballere for å stabilisere nedbrutte objekter og for å støtte opp sårbare objekter ved magasinering. 

Flate objekter bør oppbevares flatt med mellomlag av syrefritt papir i syrefrie konvolutter eller spesialtilpassede mapper, og/eller i skuffer eller skap av metall. 

Små tredimensjonale objekter kan med fordel samles og organiseres slik at de er lett å finne og enkle å holde under oppsyn. Gjerne i syrefrie esker.

Større gjenstander som kan stå rett på magasinhyllene kan dekkes med vasket og ubleket bomullslerret. Hele reoler kan også dekkes med bommullslerret for å beskytte mot støv og lys. 

Om gjenstandene blir pakket inn bør man passe på at emballasjen er pustende, slik at skadelige avgasser slippes ut. 

Emballasjen må være stabil og ikke forårsake skade på andre objekter eller ha en negativ effekt på luftkvaliteten i magasinene. 

Oppbevaringsesker, hyllesystem eller skuffer av tre frarådes. Om det er det eneste tilgjengelige må man lage en beskyttelse mellom tre og objekt av syrefritt papir. 

Esker merket med strekkode og vekt

Merking av emballasje

Det er alltid nyttig å merke emballasjen med ID-nummer, strekkode (om man bruker det) og fotografi. Det sparer objektet for unødvendig håndtering og virker dermed forebyggende.

Relevante Vårda väl - blad fra Riksantikvariämbetet

Riksantikvariämbetets Vårda väl- serie er en serie publiserte råd om bevaring av kulturarv. Disse to omhandler materialers påvirkning på omgivelsene, og gir gode råd for hvilke vurderinger man må ta ved pakking og utstilling. 

Material för utstälning, förvaring och packning. Allmänna utgangspunkter. Vårda väl- blad

Material för utstälning, förvaring och packning. Allmänna utgangspunkter  

Material for utstälning, förvaring och packning. Vanliga material. Vårda väl- blad

Material for utstälning, förvaring och packning. Vanliga material.  

Bevaring og håndtering af kulturarvsgenstande

Kulturstyrelsen i Danmark har laget en digital håndbok for bevaring og håndtering av kulturgjenstander. "Teksten er udarbejdet i 2004 - 2006 af et udvalg nedsat af den tidligere Kulturarvsstyrelsen med repræsentanter for arkiver, biblioteker og museer. Anvisningerne kan i dag benyttes som inspiration og vejledning."
Håndboken formidles i dag via Center for Bevaring af Kulturarv. Retningslinjene er tilgjengelige som pdf- filer.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1