Seksjon for naturhistorie - høstseminar 2021

Norges museumsforbunds Seksjon for natur og Naturhistorisk museum ønsker velkommen til Høstseminar: Natur i museum – forskning, formidling og samlinger foregår 24.-25.november 2021.

  •  (Foto/Photo)
    1/1