Hopp til hovedinnhold

Skadedyr og skadedyrkontroll (IPM)

Museer rammes stadig av angrep fra blant annet skjeggkre. Her har vi samlet en del stoff om ulike skadedyr og bekjempelse av disse. Det engelske ordet Integrated Pest Management (IPM) brukes mye eller samordnet skadedyrkontroll, som det kan kalles på norsk.

Interne lenker

Litteratur

Pinniger, David: Integrated Pest Management for Cultural Heritage (2014)

David G. Notton: Identifying Pests in Museums and Heritage Buildings (2018)

 

Lisa Nilsen: Innlegg om IPM, nov. 2017

 

Från silverfisk til hälsorisk. Skadedjur och åtgärder i samlingar. (Åkerlund, Flato og Hellekant, 1998)

 

Ängrar - finns dom...? Om skadeinsekter i magasin och museer. (Åkerlund, 1991)

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1