Hopp til hovedinnhold

Helsefarlige stoffer i samlingene

Det har til nå vært liten oppmerksomhet om at objekter i museumssamlingene kan innebære en helserisiko for ansatte og publikum. De kan også skade resten av samlinga. Objektene kan eksempelvis inneholde helsefarlige stoffer eller være satt inn med ulike stoffer for konserveringsformål. Dessuten bør en være oppmerksom på miljømessige risikomomenter som mugg, støv, insekter (møll) og skadedyr (mus).

Noen konkrete eksempler

Det finnes en mengde objekter med helsefarlig innhold som vi kanskje ikke tenker over. Dette kan for eksempel være apotekglass med innhold, speil og barometer som inneholder kvikksølv, asbest i gamle komfyrer og juletrepynt, bly i orgelpiper og keramikkglasur, fiskegarn som har vært impregnert med blåstein (kobbervitriol) og eternitt (asbest) på tak på museumsbygninger. 

Så kan museene selv ha tilført  helsefarlige stoffer i hensikt å bevare objekter. Dette kan f.eks være utstoppa dyr og fugler behandlet med arsenikk, møllkuler (naftalen) for å hindre møll i tekstiler, antikvariske bygninger sprøytet med diclorfenol eller behandlet med produkter inneholdende lindan mot råte - eksemplene er mange.

Den tredje kategorien kan kalles miljømessige risikomomenter. Dette gjelder støv, mugg, insekter som f.eks møll, skjeggkre og sølvkre og skadedyr (mus) og kan føre til helseskade hos mennesker og skade på objekter.

Les mer om insektsangrep her:

Fagdager om helsefarlige stoffer på museum

19.-20. januar 2017 ble det avholdt fagdager i Bergen med farlige stoffer i museumssamlinger som tema. Foredragene finnes ved å klikke i "boksen" under:

Faktaark om helsefarlige stoffer

Det svenske Riksantikvarieämbetet har gitt ut faktaark om giftige stoffer i sin serie: Vårda väl - blad. Noen av disse er lastet ned i vedleggene nedenfor.

Asbest i samlingar. Vårda väl - blad.

 

Bly i samlingar. Vårda val - blad.

 

DDT i samlingar. Vårda väl - blad

 

Kvikksølv i samlingar. Vårda väl - blad.

 

Lindan i samlingar. Vårda väl - blad

 

Naftalen i samlingar. Vårda väl - blad

 

Arsenikk i utstoppa dyr ved Stavanger museum

Stavanger Museum måtte høsten 2016 gå til det skritt å destruere utstoppa dyr på grunn av at de var preparert med arsenikk.

2009 NGU Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling

Undersøkelse av innholdet av en rekke grunnstoffer på 290 husfasader i Midtbyen i Trondheim. Praktisk oppgave for 15 studenter som tok i faget Anvendt geokjemi på NTNU høst semesteret 2009. Arbeidet ble gjennomført med professor II Rolf Tore Ottesen som veileder. Denne rapporten presenterer resultatene av studentenes arbeid.  

Maling; en egeninnsats?

Foredrag holdt av Jorunn G. Moslet under Godt håndverk!- om istandsetting av gamle hus. I samarbeid med Håndverkerforeningen i Trondheim inviterte Byantikvaren og Vitaliseringsprosjektet for bryggene i Kjøpmannsgata til seminar torsdag 16. mars 2017.  

Skadet fotografisk materiale

Å håndtere skadet fotografisk materiale kan også utgjøre en helserisiko. Les mer i Jens Golds veiledning:

Skadet fotografisk materiale

Veiledning i håndtering av skadet fotografisk materiale av Jens Gold, utgitt av Kulturrådet  

Les mer:

Utdrag fra boken Pollutants in the Museum Environment (P. Hatchfield, 2002). Utdraget er hentet fra WAAC Newsletter 2004 (Western Association for Art Conservation). Utdraget fokuserer på ulike metoder for å teste forurensning i museer. Vi gjør oppmerksom på at innholdet delvis kan være utdatert.

Pollutants in the Museum Environment: Practical Strategies for Problem Solving in Design, Exhibition and Storage." Exerpt.

Fra boken "Pollutants in the Museum Environment." (2002) av Pamela Hatchfield. Dette utdraget ser på ulike fremgangsmåter for å teste forurensningsfaktorer i utstillinger og i magasin.  

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1