Brukermøte KulturNav 2021

KulturIT inviterer til brukermøte i KulturNav den 8. april 2021. Møtet vil foregå i webinarform. Programmet er todelt hvor det i første del vil bli gitt en introduksjon til KulturNav og informert litt om nyheter i løsningen. I del to vil en blant annet se på KulturNav i sammenheng med øvrige løsninger i eKultur.

Produktansvarlig Torgeir Forseth. Produktutvikler Ulf Bodin

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  • 2/2

Program del 1 

Kl. 10.00 - kl. 11.30

  • Kort introduksjon av KulturNav​ og bruk av løsningen
  • Nytt i KulturNav: funksjoner og dataset

Program del 2

Kl. 12.30 - kl. 13.30
  • ​KulturNav i e-kultur: Primus, DAMS og DigitaltMuseum
  • KulturNav 2021: utviklingsstrategi

Forbehold om endringer i programmet.

Påmelding