Kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv

Seksjon for immateriell kulturarv i Noregs Museumsforbund har sidan vi vart oppretta, årleg invitert til fagseminar for tilsette i musea og andre interesserte. Kvart år sett vi fokus på ulike tema innan musea sine arbeidsfelt, med fokus på relevant teori, anvendte metodar og praksis. I 2021 inviterer seksjonen til seminar i Nord-Troms i samarbeid med Ellen Width med utgangspunkt i kvensk/norsk-finsk kultur?

Kvenene / norsk-finske er busett over eit stort geografisk område og kulturen er mangfaldig. Den immaterielle kulturen er ein stor del av identiteten, men få snakkar språket. Kulturarven vert praktisert, men er i liten grad dokumentert og det som er dokumentert er i liten grad tilgjengeleg. Det etterlysast konkrete og varige tiltak. Vi ønsker gjennom seminaret å aktualisere temaet:

Korleis kan musea bidra i forvalting av kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv?

  • Kvensk immateriell kulturarv (Foto/Photo)
    1/1
    Nord-Troms museum

Onsdag 1.september

Kl. 09.00 – 09.30 Registrering og kaffi, Halti

KL. 09.30 – 10.00
Seksjon for immateriell kulturarv i Museumsforbundet
Anna Stella Karlsdottir, leiar i seksjonen

Kl. 10.00 – 10.30
Velkommen til Halti – et kraftsenter for kvensk kultur
Kaisa Maliniemi /Nord Troms museum
Pål Vegard Eriksen /Halti kvenkultursenter
Odd Rudberg/Halti nasjonalparksenter

Kl. 10.30 – 12.00
HISTORIKK
Harald Lindbach, Statsarkivar, Statsarkivet Tromsø
Kvenene på 1700-tallet– hva kan arkivene fortelle oss?

Inger Birkelund, daglig leder, ihana: Fortellingens kraft i formidling av kulturarv. 

Kristin Mellem, musiker: Gamle salmer mot nye tider - Kvensk folkesang som hjertestarter for tilhørighet

Kl. 12:00 – 13.00
Lunsj, Bios (gangavstand)

Kl. 13:00 – 15.00
Ekskursjon med buss til Tørfoss kvengård

Kl. 15.00 – 15.30 Kaffi

Kl. 15.30 – 17.00
DAGENS SITUASJON
Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet: Norges rapport til UNESCO – Hva kan vi si om arbeidet med de nasjonale minoritetenes immaterielle kulturarv?

Lene Hansen, rådgiver, Troms og Finnmark Fylkeskommune
Når det usynlige skal synliggjøres - Et fylkeskommunalt blikk på den immaterielle kulturarven

Mia Krogh, Kvenmuseet
Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv og Vadsø museum
- Ruija kvenmuseums ansvarsfelt

Kl. 17.00 – 18.00
Omvising på Nord-Troms museums utstilling, Halti

Kl. 19.30 Middag: Reisafjord Hotell, Sørkjosen
Program: Kristin Mellem og Bjørn Andor Drage, Kvensk tradisjonsmusikk

Torsdag 2.september

Kl. 09.00 – 10.00
FRAMTIDA
Elsa Haldorsen, lokal eldsjel frå Bugøynes
Hvordan kan immaterielle verdier skape arbeidsplasser?

Riinakaisa Laitila, konservator, RiddoDuottarMuseat
Ei se kieli paina – kieli ei ole raskas kanttaat/
Språket tynger ikke – språket er ikke tungt å bære

Ellen Width, seniorrådgiver, Midt-Troms Museum
Kvenske røtter og levende kulturarv i Midt-Troms?

Kl. 10.00 – 10.30 Kaffi

Kl. 10.30 – 11.30
Lena Aarekol, direktør, Tromsø Universitetsmuseum
Kvenarkivet – på sporet av den tapte samtid

Tove Raappana Reibo, språkmedarbeider, Halti kvenkultursenter
Huomisen sankaria – Morgendagens helter

Kaisa Maliniemi, museumsdirektør, Nord-Troms museum
Museets rolle i vern av minoriteters immaterielle kulturarv

KL. 11.30 – 12.30
DISKUSJON
Korleis kan musea bidra i forvalting av kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv?

Kl. 12.30 - 13.30
Lunsj: Grab & Go

Praktisk informasjon

Når? 1.-2.september 2021

Hvor? Seminaret foregår i kinosalen i Halti, Storslett www.halti.no

Overnatting
Enkeltrom er reservert på Reisafjord hotell, Sørkjosen
www.reisafjord-hotel.com
Den enkelte deltaker booker/betaler overnatting selv
Oppgi bestillingskode 53511

Avstander
4,3 km mellom Reisafjord Hotell og Halti
1,2 km fra Sørkjosen flyplass til Reisafjord hotell
3,8 km fra Sørkjosen flyplass til Halti

Reisealternativer:
Med fly: http://www.xn--widere-fya.no/ til Sørkjosen
Med buss: Sjekk www.tromskortet.no
Med egen bil: Sjekk kart www.google.map.no
Lokal taxi: 77 76 53 51

Spørsmål
Ring Ellen på tlf 90910908


PÅMELDING (bindende)
Deltakeravgift: kr 1.000 (inkl. ekskursjon, 2 lunsj og 1 middag/ faktureres)
Epost til: ellen.width@mtmu.no (oppgi faktura-adresse og evt. matallergi)
Påmeldingsfrist: 14.august 2021
Begrenset antall: Førstemann til mølla


FORBEHOLD
Vi tar forbehold om at arrangementet kan avlyses pga den aktuelle Covid-19 situasjonen i mars. Arrangementet vil i så fall arrangeres digitalt og bli streamet på Norges Museumsforbunds hjemmeside.

ARR: Seksjon for immateriell kulturarv i samarbeid med Nord-Troms museum

Opptak fra konferansen

  • 1/2
  • 2/2