Aktiv konservering

Preventiv konservering omhandler gode bevaringsforhold som vil forebygge eller bremse nedbrytningen av materialet. Alle som jobber i museum jobber med forebygging.

Aktiv konservering er stabiliserende inngrep på objektet og skal kun gjennomføres av materialkonservatorer.

  • Krakelert skulptur (Foto/Photo)
    Krakelert ytre på en figur fra Ringve museikkmuseums samlinger. Bildet er ikke tilknyttet seminaret. Anne Mette Gottschal, Ringve musikkmuseum, 2016

Avveiinger og vurderinger i arbeidet med aktiv konservering

Undrer du på hvilke vurderinger en konservator gjør i arbeidet med et objekt? Les Vera de Bruyn- Ouboter sitt foredrag fra Det relevante museum 2016.