Jernverksseminaret 2021

Årets seminar har tittelen “De gamle jernverkene og de nye bærekraftsmålene”. Jernverksseminaret 2021 vil være et møtested for å presentere ideer og drøfte forslag til hvordan forskning og formidling av jernverkshistorien kan tematisere bærekraftsmålene.

Seminaret, som foregår på Næs jernverksmuseum 4.-5.september, vil drøfte hvordan minnet om de gamle norske jernverkene har betydning for bærekraftsmålene i dag, og hvordan bærekraftsmålene aktualiserer nye sider ved historien om disse verkene.

  • Akvareller av jernverket i Froland (Foto/Photo)
    1/1
    Jernverket i Froland etter to akvareller malt av Lars Berg i 1831. I det venstre bildet ser vi smeltehytta med masovnen. Taket på hovedgården stikker så vidt opp av skogen i det høyre bildet, og i forgrunnen ser vi kullmiler. Foto: Aust-Agder arkiv og museum (AAM.B.0147 og AAM.B.0146).