Det nasjonale museumsmøtet 2021 - heldigitalt

Norges museumsforbund skriver på sine nettsider at
"Styret i Norges museumsforbund tok, i samråd med vertsmuseene Tana og Varanger Museumssiida og Varanger Museum, torsdag 18. mars den tunge beslutningen om at det ikke blir mulig å gjennomføre et delvis fysisk museumsmøte 27.–29. april. Sammen håper at vi kan få en ny anledning til å møtes i Kirkenes om ikke alt for lenge."

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Møtet blir derfor heldigitalt, men vil gjennomføres de oppsatte dagene som planlagt. Noen nødvendige tilrettelegginger og tilpasninger i programmet vil det imidlertid bli. Vi kommer derfor tilbake med påmeldingsskjema og tilpasset program til det digitale møtet så snart vi kan.

De som allerede er påmeldt møtet i Kirkenes vil motta informasjon om digital deltakelse på e-post.  Årsmøtepapirene legges ut fredag 26. mars i tråd med vedtektene.