Dokumentasjonsforvaltning

Arkivverket inviterer til webinarer om dokumentasjon av arkivansvar og hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale. Arkivverket jobber på nye måter og prøver ut webinarer som veiledningsform. Målgruppe er dokumentasjonsforvaltere i offentlig sektor.

  • Ill. Webinar om dokumentasjonsforvaltning (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Vegard Breie/Arkivverket


Onsdag 28. april arrangerer vi to webinarer på ca. 30 minutter hver:·
  • Kl. 12.00-12.30: Hvordan dokumentere arkivansvar?· 
  • Kl. 13.00-13.30: Hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale?
Webinarene er åpne for alle og krever ingen påmelding eller spesiell programvare. Lenke til webinarene blir publisert på Facebook i arrangementet i forkant (se lenke under). Opptak av webinarene og skriftlige svar (anonymisert innsender) på spørsmål som blir stilt i chat, blir publisert på våre nettsider i etterkant.