Hopp til hovedinnhold

Medvirkning

I de seinere årene har mange museer i større grad involvert eksterne i arbeid med samlingene, for å skape nye fortellinger og nytt innhold basert på "tingene" og dermed gjøre samlingene mer relevante for flere. Her er noen rapporter og lenker som gir innblikk i metoder for medvirkning.

Tingenes metode

Norsk Teknisk museum har i perioden 2015-2020 ledet et todelt prosjekt der første kalles Tingenes metode

"Målet for prosjektet var gjennom praktisk museumsarbeid å utvikle en metode for effektiv utøvelse av museumsrollen i samfunnet. Prosjektet har utforsket hvordan man kan åpne museene for ekstern medvirkning på måter som samtidig bidrar til å vitalisere museenes arbeid med museumsgjenstandene og styrke museets kjerneaktiviteter – forvaltning, forskning og formidling", heter det i prosjektbeskrivelsen.

Andre del av prosjektet kalles Museenes kunnskapstopografi - "et forsknings- og utviklingsprosjekt som studerer hvordan kunnskap skapes i museer, både når man utvikler en utstilling, og når man senere drifter den", ifølge nettstedet (lenke under).

Empowering collections

Empowering collections

Museums Association i Storbritannia gjennomførte et prosjekt i 2018 kalt Collections 2030. Dette prosjektet tar også for seg mulighetene som ligger i samlingene og hvordan museene bør arbeide med utvikling av samlingene og fortellingene om gjenstandene ved å samarbeide med eksterne:

"Over the next decade, museums need their collections to be:
Empowering –
using collections to bring communities together, promote health and wellbeing, explore issues of place and identity, and equip people with the facts and understanding that are relevant to contemporary issues.
Relevant –
working with users and stakeholders to better understand how collections can be relevant to diverse audiences.
Dynamic –
ensuring collections are well-managed, understood, rationalised and accessible to audiences in person and online".

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1