Hopp til hovedinnhold

Magasinering

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom på låve og kjeller eller i klimastyrt magasin? Eller kanskje i lav-energi-magasin?

  • Foto: Ann Siri Hegseth Garberg

Museumssamlingene skal oppbevares i trygge, oversiktlige og stabile miljø. Et magasin skal gi museumsobjektene beskyttelse mot følgende påvirkninger:

  • for høy, for lav eller kraftig svingende relativ luftfuktighet (RF)
  • for høy, for lav eller kraftige svingninger i temperatur
  • skadedyr, sopp, mugg og bakterier (mikroorganismer)
  • høy lysintensitet og ultraviolett stråling (UV-stråling)
  • luftforurensning
  • vannskader
  • brann
  • tyveri
  • hærverk

Magasiner bør være lokalisert i stabile bygg som ikke utsettes for luftforurensning, vibrasjoner, eller er flomutsatt. Det må ha tette tak, vegger og vindu slik at objektene ikke utsettes for store klimasvingninger og forurensning. Magasinene bør være utstyrt med måleapparat slik at det er enkelt å følge med på relativ fuktighet og temperatur. Rutinemessige ettersyn av av bygninger, magasin og måleapparat gjør at man raskere får på plass tiltak mot endringer i klimaet som kan få store negative konsekvenser over tid.

Standarder

Det finnes så langt ingen felles norsk magasinstandard, men det er kunnskap hente fra flere steder. Hva er ideelle og akseptable forhold?

TWPI-standard (time-weighted preservation index)

Handout som beskriver TWPI standarden som måler effekten klimaet i museums-magasinet har på museumsobjektene.  

Understanding Preservation Matrics

Dokumentet beskriver TWPI-standarden som brukes til å måle effekten av magasinklimaet på museumsobjekter.  

Bevaring i magasin

PP-presentasjon av Anne Bjørke, Samlingsleder ved Bymuseet i Bergen. Presentert på Det relevante museum i Trondheim 2014.  

Vel bevart?

I perioden 1999- 2007 ble det gjort kartleggingsundersøkelser ved norske museum for å få et bilde av bevarings- og sikringssituasjonen ved norske museum. Undersøkelsen viste at at store mengder samlinger ved norske museum ble lagret under kummerlige forhold i kjellere og på loft i antikvariske bygninger. 

Les mer i rapporten Vel bevart? Tilstandsvurdering av museumssamlinger.

Helsefarlige tilstander i magasin

Før man tar i bruk et lokale for magasinering av museumsobjekter bør man bruke god  tid på undersøkelser og planlegging. Ved klimaundersøkelser bør man se både på luftforurensning, luftfuktighet og temperatur, og på materialer som kan ha en negativ effekt på andre materialer. Les mer om helsefarlige samlinger under:

Gröna museer och giftiga samlingar?

Rapport från Riksantikvarieämbetet Samlingsforum 2015. 18–20 november 2015, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm  

Airborne Particles in Museums

Research in Conservation  

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1