Magasinering

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom på låve og kjeller eller i klimastyrt magasin? Eller kanskje i lav-energi-magasin?

 • Foto:
  Foto: Ann Siri Hegseth Garberg

Museumssamlingene skal oppbevares i trygge, oversiktlige og stabile miljø. I perioden 1999- 2007 ble det gjort kartleggingsundersøkelser ved norske museum for å få et bilde av bevarings- og sikringssituasjonen ved norske museum. Undersøkelsen viste at at store mengder samlinger ved norske museum lagres under kummerlige forhold i kjellere og på loft i antikvariske bygninger. 

Les mer i rapporten Vel bevart? Tilstandsvurdering av museumssamlinger.

Noen prinsipper for å styre magasinklimaet

Et magasin skal gi museumsobjektene beskyttelse mot følgende påvirkninger:

 • for høy, for lav eller svingende relativ luftfuktighet (RF)
 • for høy, for lav eller svingende temperatur
 • skadedyr, sopp, mugg og bakterier (mikroorganismer)
 • høy lysintensitet og ultraviolett stråling (UV-stråling)
 • luftforurensning
 • vannskader
 • brann
 • tyveri
 • hærverk

Magasiner bør være lokalisert i stabile bygg som ikke utsettes for luftforurensning, vibrasjoner, eller er flomutsatt. Det må ha tette tak, vegger og vindu slik at objektene ikke utsettes for store klimasvingninger og forurensning.

Magasinene bør være utstyrt med måleapparat slik at det er enkelt å følge med på relativ fuktighet og temperatur.

Rutinemessige ettersyn av av bygninger, magasin og måleapparat gjør at man raskere får på plass tiltak mot endringer i klimaet som kan få store negative konsekvenser over tid.

Les mer om magasinbygg:

Standarder

Anne Bjerkes innlegg på Det relevante museet (2014) hvor hun diskuterer ideelle og akseptable magasin- og utstillingsforhold:

Helsefarlige tilstander i magasin

Dårlig klimakontroll og giftstoffer i objekter kan være både ugunstig og direkte helseskadelig for mennesker. 

Før man tar i bruk et lokale for magasinering av museumsobjekter bør man bruke godt med tid på undersøkelser og planlegging. Ved klimaundersøkelser bør man se både på luftforurensning, luftfuktighet og temperatur, og på materialer som kan ha en negativ effekt på andre materialer.


Les mer om dette:
Helsefarlege stoff i museumssamlingar. Fagdager 19.-20.januar 2017: