Magasinering

Oppbevares museumsgjenstandene i lagerrom på låve og kjeller eller i klimastyrt magasin? Eller kanskje i lav-energi-magasin?

 • Foto: (Foto/Photo)
  Foto: Ann Siri Hegseth Garberg

Museumssamlingene skal oppbevares i trygge, oversiktlige og stabile miljø. Et magasin skal gi museumsobjektene beskyttelse mot følgende påvirkninger:

 • for høy, for lav eller kraftig svingende relativ luftfuktighet (RF)
 • for høy, for lav eller kraftige svingninger i temperatur
 • skadedyr, sopp, mugg og bakterier (mikroorganismer)
 • høy lysintensitet og ultraviolett stråling (UV-stråling)
 • luftforurensning
 • vannskader
 • brann
 • tyveri
 • hærverk

Magasiner bør være lokalisert i stabile bygg som ikke utsettes for luftforurensning, vibrasjoner, eller er flomutsatt. Det må ha tette tak, vegger og vindu slik at objektene ikke utsettes for store klimasvingninger og forurensning. Magasinene bør være utstyrt med måleapparat slik at det er enkelt å følge med på relativ fuktighet og temperatur. Rutinemessige ettersyn av av bygninger, magasin og måleapparat gjør at man raskere får på plass tiltak mot endringer i klimaet som kan få store negative konsekvenser over tid.

Møll. Foto/Photo

Insekter

Insekter

Å få møll i tekstilmagasinet og sølvkre, eller i det siste skjeggkre, som går til angrep på papir, er lite hyggelig. Det er naturligvis viktig å ha gode rutiner for å overvåke magasinene. I tillegg kan noen enkle råd for å unngå insekter være til hjelp.

Lys. Foto/Photo

Lys

Lys

Alt lys, og spesielt lysets UV-stråler, er svært nedbrytende for de aller fleste materialer.

Standardisert pakkeutstyr. Foto/Photo

Emballering i magasin

Emballering i magasin

Emballasje beskytter objektet mot negativ påvirkning, som støv, lys, og små klimasvingninger.

Pakking_for_frysing.jpg. Foto/Photo

Emballering for frysing

Emballering for frysing

Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland har laget informasjon om hvordan en best pakker objekter for frysing. Frysing er én metode for å sanere insekter.

Tallerkener fra siden. Foto/Photo

Emballeringsråd

Emballeringsråd

Konservator Ida Fløystad Brevig, Bevaringstenestene i Hordaland, har laga illustrasjonar som tips til korleis gjenstandar best bør pakkast.

Tekstilkonservering.jpg. Foto/Photo

Tekstiler på magasin

Tekstiler på magasin

Tekstilsamlinger består ofte av en rekke ulike objekter sammensatt av ulike teknikker- og fibrer. Ulike materialer har ulik nedbrytningstid.

Ill. Papir på magasin. Foto/Photo

Papir på magasin

Papir på magasin

Her finnes en del råd for hvordan papir og papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi best kan bevares.

vhs.jpg. Foto/Photo

Digital bevaring

Digital bevaring

Dette området omhandler langtidsbevaring av materiale som er født digitalt og fysisk materiale som digitaliseres for bevaring og for økt tilgang.

Magasin Jærmuseet. Foto/Photo

Magasinbygg

Magasinbygg

Det finnes ikke én oppskrift på hva som er best. Her vil vi drøfte en del faktorer en bør tenke på og ta stilling til når en planlegger magasin og presentere en del eksempler på magasin som er bygd de seineste årene og som er under bygging og planlegges bygd. Deler av innholdet på denne siden er hentet fra foredrag på seminar om magasinbygg, arrangert på Elverum i 2019, samt befaringer i magasin og samtaler med museumsfolk.

Schaudepot Exhibition. Foto/Photo

Publikumstilgjengelige magasin

Publikumstilgjengelige magasin

Museenes samlinger tilhører samfunnet og alle har en demokratisk rett til å se objektene som bevares i museene. Besøk i magasin gir unike og verdifulle innblikk i både museets- og samfunnets historikk. "Ute av syne, ute av sinn", heter det og det kan lett skje når anslagsvis 5% av museenes samlinger vises fram til publikum.

Standarder

Det finnes så langt ingen felles norsk magasinstandard, men det er kunnskap hente fra flere steder. Hva er ideelle og akseptable forhold?

Vel bevart?

I perioden 1999- 2007 ble det gjort kartleggingsundersøkelser ved norske museum for å få et bilde av bevarings- og sikringssituasjonen ved norske museum. Undersøkelsen viste at at store mengder samlinger ved norske museum ble lagret under kummerlige forhold i kjellere og på loft i antikvariske bygninger. 

Les mer i rapporten Vel bevart? Tilstandsvurdering av museumssamlinger.

Helsefarlige tilstander i magasin

Før man tar i bruk et lokale for magasinering av museumsobjekter bør man bruke god  tid på undersøkelser og planlegging. Ved klimaundersøkelser bør man se både på luftforurensning, luftfuktighet og temperatur, og på materialer som kan ha en negativ effekt på andre materialer. Les mer om helsefarlige samlinger under: