Hopp til hovedinnhold

Gjenstandsfotografering

Dokumentariske fotografier en en naturlig del av forvaltningen av samlingene. Gjenstandsfoto vil kunne bidra til å sikre, gjenfinne og identifisere objekter. Foto er en effektiv metode for å dokumentere fysiske endringer over tid og i tilknytning hendelser som utlån og konservering.

 • Fotostudio i midlertidige lokaler Anne Mette Gottschal

Standarder og veiledere

For inventarkontroll og trygg identifisering av objekter er det nyttig å sette seg inn i noen retningslinjer slik at fotoet forblir nyttig dokumentasjon av objektet på et gitt tidspunkt, og at dokumentasjonen lagres på et trygt og gjenfinnbart sted. 

ABM- skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering angir digitalt fotografi som en av de obligatoriske katalogiseringspunktene (s. 31 punkt 24). 

For identifisering av gjenstanden anbefales minimum ett digitalt fotografi av god kvalitet.

ABM- skrift #48: 31
ABM-skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering

"Katalogisering – innføring av opplysninger om objektene i katalogene – er en prosess som bør styres av et sett med regler for hvordan dette gjøres."  

Legg en plan

Hvor mye arbeid som legges ned i å avfotografere et objekt avhenger av hva fotografiet skal brukes til og tilgjengelige ressurser. Et godt dokumentasjonsfoto er ikke nødvendigvis et godt foto for publisering. Drøft og tenk igjennom disse punktene i planleggingsfasen:

 • Hva skal fotografiet kunne brukes til? Intern- eller ekstern bruk?
 • Hvilke filformat er man derfor interessert i?
 • Er  nødvendig utstyr tilgjengelig? Kamera, lysutstyr, skanner, fysisk plass? 
 • Har man den nødvendige kompetansen internt, eller bør man hente inn ekstern kompetanse for å oppnå det resultat man ønsker?
 • Har man lagringsplass for store mengder bilder i høy oppløsning?
 • Har museet en plan for langtidsbevaring av digitalt materiale?

Hvordan dokumenterer man et objekt med foto?

 • ID Ta minst ett bilde med synlig ID-nummer
 • Helheten Ta bilde av hele objektet
 • Dimensjoner Ta bilde av objektet fra forskjellige vinkler
 • Unik Få med detaljer, inskripsjoner, skader, reparasjoner, signaturer og andre unike detaljer
 • Målestokk Ta bildene med målestokk og farge- eller gråskala
 • Metadata Sikre metadata om fotograf, om sted og dato for fotograferingen 
 • Gruppefoto  Om aktuelt: Husk å ta bilde av av en gruppe samlet i tillegg til de enkelte objektene (f.eks. møbelgrupper og te-servise)
TIPS: Bruk en nøytral bakgrunn for fotograferingen, fjern forstyrrende elementer slik at man kan fokusere på objektet, og bruk dagslys for riktig fargegjengivelse. 


Fotografier sikrer riktig identifisering

Denne veilederen fra ICOM -International Committee for Documentation (CIDOC) inneholder nyttige tips og råd for dokumentarisk fotografering av museumsgjenstander. 

CIDOC Fact Sheet No.3 Recommendations for identity photographs

International Comittee for Documentation. Retningslinjer for fotografering av museumsobjekter.  

Object ID

Som del av bekjempelsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander ble en internasjonal standard for katalogiseringsinformasjon lansert i 1997, Object ID™, initiert av J. Paul Getty Trust. Denne fremhever også fotografier som helt sentrale i identifisering av objekter på avveie. Fra 2004 har ICOM formidlet informasjon om standarden til hele verden.

Gjenstandsidentifisering (Object ID checklist)

Internasjonal standard for beskrivelse kulturgjenstander initiert av J. Paul Getty Trust, lansert i 1997. "Object ID is an international standard for describing cultural objects."  

Dokumentasjon

Gjenstandsfotografering er en av flere måter å dokumentere samlingene. Les mer om ulike aspekter ved samlingsdokumentasjon; blant annet katalogisering, rettighetshåndtering, tilstandsvurderinger og merking av gjenstander, her:

Dokumentasjon er i denne sammenhengen forvaltning av all informasjon tilknyttet et objekt og samling. Det omhandler objektets historie før inntak, om objektet, og dokumentasjon av objektets museumsliv. I Spectrum 5.0 kalles denne søylen Informasjon om samlinger.

Digitale samlingskataloger effektiviserer svært mange av arbeidsoppgavene innen samlingsforvaltning.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1