Gjenstandsfotografering

Dokumentariske fotografier en en naturlig del av forvaltningen av samlingene. Gjenstandsfoto vil kunne bidra til å sikre, gjenfinne og identifisere objekter. Foto er en effektiv metode for å dokumentere fysiske endringer over tid og i tilknytning hendelser som utlån og konservering.

 • Fotostudio i midlertidige lokaler
  Fotostudio i midlertidige lokaler Anne Mette Gottschal

For identifisering av gjenstanden anbefales minimum ett digitalt fotografi av god kvalitet.

ABM- skrift #48: 31

Standarder og veiledere

For inventarkontroll og trygg identifisering av objekter er det nyttig å sette seg inn i noen retningslinjer slik at fotoet forblir nyttig dokumentasjon av objektet på et gitt tidspunkt, og at dokumentasjonen lagres på et trygt og gjenfinnbart sted. 

ABM- skrift #48 Standard for gjenstandskatalogisering angir digitalt fotografi som en av de obligatoriske katalogiseringspunktene (s. 31 punkt 24). 

Fotografier sikrer riktig identifisering

Denne veilederen fra ICOM -International Committee for Documentation (CIDOC) inneholder nyttige tips og råd for dokumentarisk fotografering av museumsgjenstander. 

Legg en plan

Hvor mye arbeid som legges ned i å avfotografere et objekt avhenger av hva fotografiet skal brukes til og tilgjengelige ressurser. Et godt dokumentasjonsfoto er ikke nødvendigvis et godt foto for publisering. Drøft og tenk igjennom disse punktene i planleggingsfasen:

 • Hva skal fotografiet kunne brukes til? Intern- eller ekstern bruk?
 • Hvilke filformat er man derfor interessert i?
 • Er  nødvendig utstyr tilgjengelig? Kamera, lysutstyr, skanner, fysisk plass? 
 • Har man den nødvendige kompetansen internt, eller bør man hente inn ekstern kompetanse for å oppnå det resultat man ønsker?
 • Har man lagringsplass for store mengder bilder i høy oppløsning?
 • Har museet en plan for langtidsbevaring av digitalt materiale?

Hvordan dokumenterer man et objekt med foto?

 • Helheten! Ta bilde av hele objektet
 • Dimensjoner! Ta bilde av objektet fra forskjellige vinkler
 • Unik! Få med detaljer, inskripsjoner, skader, reparasjoner, signaturer og andre unike detaljer
 • ID! Ta minst ett bilde med synlig ID-nummer
 • Målestokk! I den grad det er mulig; ta bildene med målestokk og farge- eller gråskala
 • Metadata! Sikre metadata om fotograf, om sted og dato for fotograferingen 
 • Gruppefoto!  Om aktuelt: Husk å ta bilde av av en gruppe samlet i tillegg til de enkelte objektene (f.eks. møbelgrupper og teservise)
TIPS: Bruk en nøytral bakgrunn for fotograferingen.


Object ID

Som del av bekjempelsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander ble en internasjonal standard for katalogiseringsinformasjon lansert i 1997, Object ID™, initiert av J. Paul Getty Trust. Denne fremhever også fotografier som helt sentrale i identifisering av objekter på avveie. Fra 2004 har ICOM formidlet informasjon om standarden til hele verden. En norsk oversettelse er gjort tilgjengelig via Object IDs nettside. Den kan også lastes ned her: 

Dokumentasjon

Gjenstandsfotografering er en av flere måter å dokumentere samlingene. Les mer om ulike aspekter ved samlingsdokumentasjon; blant annet katalogisering, rettighetshåndtering, tilstandsvurderinger og merking av gjenstander, her: