Hopp til hovedinnhold

Digitalisering

Digitale samlingskataloger effektiviserer svært mange av arbeidsoppgavene innen samlingsforvaltning. Digitalisering bidrar også til å forenkle tilgangen til store mengder materiale for publikum.

The key is not to embark on a digitisation project that is too big. Start with just a few items and experiment with creating and using images.

CollectionsTrust, Digitisation- A Simple Guide for Museums; 3. 2014

Digitalisering som prosess

Når man snakker om "digitalisering" er det ofte i samme åndedrag som "publisering", hvilket innebærer tilgjengeliggjøring for et videre publikum via Internett. Publiserte digitale samlinger er en nyttig ressurs for utvikling av undervisningsopplegg og øker tilgangen  til spesielt sårbare samlinger. Samlinger på nett lar seg ikke stoppe av geografiske hindre og vil kunne generere økt interesse for de fysiske objektene; nye forskningsprosjekter, flere utlån og økte besøkstall.

Digitalisering er en prosess som involverer mange ulike arbeidsoppgaver. Man må kanskje finne frem objekter, rengjøre og tilstandsvurdere, fotografere, føre eller oppdatere digitale registreringer, pakke og magasinere. Det kan derfor være nyttig å bruke tid på å planlegge. Ikke minst vil det lønne seg å bestemme et overkommelig og konkret utvalg fra samlingen.  

Utvalget for det man ønsker digitalisere bør sees i sammenheng med museets kjernefokus og satsingsområde, eller et tydelig kommunisert prosjekt. Da har man større muligheter for å få samlet og produsert nyttige data og metadata om objektene, samt for å etablere velfungerende krysskoblinger mellom ulike datasett. 

Et svært nyttig del av prosjektet vil være å samle all informasjon og dokumentasjon om de utvalgte objektene, for så sette seg inn i hvilken informasjon som ikke skal publiseres. Proveniens, kontekstualiserende formidling, referanser, relaterte objekter, ulike rapporter, objektbeskrivelser og dokumentariske fotografier. Hvilken informasjon sikrer objektet? Hvilken informasjon øker objektets verdi for virtuelle besøkende? Hvilke rettigheter knytter seg til objektet?

3D-digitalisering av materiell kultur

Kulturrådet har representert Norge i en europeisk ekspertgruppe på digital kulturarv og Europeana. Gruppen har jobbet med å lage anbefalinger for 3D-digitalisering og nå er rapporten klar og kan lastes ned eller leses her. Under finnes kortversjonen av de ti prinsippene og tipsene gruppen anbefaler.

Principles and tips

* Consider the value of and need for 3D-digitisation
* Select what to digitise and for what use, cases or user groups
* Decide whether to digitise in-house or outsource
* Clarify copyright aspects and plan for open and broad access
* Determine the minimum quality needed, but aim for the highest affordable
* Identify the different versions and formats needed for the differsnt use cases targeted
* Plan for long-term preservation of all data acquired
* Use the right equipment, methods and workflows
* Protect the assets both during and after digitisation
* Invest in knowledge of 3D technologies, processes and content

Digitalt materiale

Tenk igjennom disse punktene i planleggingsfasen:

 • Hva skal fotografiet/skanningen kunne brukes til?
 • Hvilke filformat er man derfor interessert i?
 • Er  nødvendig utstyr tilgjengelig? Kamera, lysutstyr, skanner, fysisk plass? 
 • Har man den nødvendige kompetansen internt, eller bør man hente inn ekstern kompetanse for å oppnå det resultat man ønsker?
 • Har man lagringsplass for store mengder bilder i høy oppløsning?
 • Har museet en plan for langtidsbevaring av digitalt materiale?
 • Planer for digitalisering

  Digitaliseringsplan for Haugalandsmuseene 2021-2022

   

  Forvaltning av digitale samlinger

  London Museum Documentation Network er i gang med å lage et verktøyskrin (a toolkit) for forvaltning av digitale samlinger basert på Spectrum 5.0. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Se og hør Sophie Walkers presentasjon her:

  Les mer om digitalisering og bruk av digitalt materiale:

  Discovering Online Collections - One further

  How do people discover and use online collections? Benchmark Report 2023  

  Digitisation and IPR in European Museums, final report

   

  Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

  St.meld nr. 24 (2008-2009)  

  Digitisation- A Simple Guide for Museums

  Tips og råd for planlegging - og gjennomføring av digitaliseringsprosesser.  

  Forskarnas röst och digitalt material

  En utredning över behovet av och tilgången till minnesorganisationernas digitala material. Sammenställd av Outi Hupaniittu.  

  Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kulturarven

  Presentasjon av Marit Grydeland (Riksrevisjonen) ved Kulturrådets fagdag Digitaliseringsmeldingen åtte år etter i april 2017.  

  Revisjon, visjon og virkelighet. Ole Marius Hylland. Digitaliseringsmeldingen 8 år etter.

   

  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1