Digitalisering

Digitale samlingskataloger effektiviserer svært mange av arbeidsoppgavene innen samlingsforvaltning. Digitalisering bidrar også til å forenkle tilgangen til store mengder materiale for publikum.

The key is not to embark on a digitisation project that is too big. Start with just a few items and experiment with creating and using images.

CollectionsTrust, Digitisation- A Simple Guide for Museums; 3. 2014

Digitalisering som prosess

Når man snakker om "digitalisering" er det ofte i samme åndedrag som "publisering", hvilket innebærer tilgjengeliggjøring for et videre publikum via Internett. Publiserte digitale samlinger er en nyttig ressurs for utvikling av undervisningsopplegg og øker tilgangen  til spesielt sårbare samlinger. Samlinger på nett lar seg ikke stoppe av geografiske hindre og vil kunne generere økt interesse for de fysiske objektene; nye forskningsprosjekter, flere utlån og økte besøkstall.

Digitalisering er en prosess som involverer mange ulike arbeidsoppgaver. Man må kanskje finne frem objekter, rengjøre og tilstandsvurdere, fotografere, føre eller oppdatere digitale registreringer, pakke og magasinere. Det kan derfor være nyttig å bruke tid på å planlegge. Ikke minst vil det lønne seg å bestemme et overkommelig og konkret utvalg fra samlingen.  

Utvalget for det man ønsker digitalisere bør sees i sammenheng med museets kjernefokus og satsingsområde, eller et tydelig kommunisert prosjekt. Da har man større muligheter for å få samlet og produsert nyttige data og metadata om objektene, samt for å etablere velfungerende krysskoblinger mellom ulike datasett. 

Et svært nyttig del av prosjektet vil være å samle all informasjon og dokumentasjon om de utvalgte objektene, for så sette seg inn i hvilken informasjon som ikke skal publiseres. Proveniens, kontekstualiserende formidling, referanser, relaterte objekter, ulike rapporter, objektbeskrivelser og dokumentariske fotografier... Hvilken informasjon sikrer objektet? Hvilken informasjon øker objektets verdi for virtuelle besøkende? Hvilke rettigheter knytter seg til objektet?

Digitalt materiale

Tenk igjennom disse punktene i planleggingsfasen:

  • Hva skal fotografiet/skanningen kunne brukes til?
  • Hvilke filformat er man derfor interessert i?
  • Er  nødvendig utstyr tilgjengelig? Kamera, lysutstyr, skanner, fysisk plass? 
  • Har man den nødvendige kompetansen internt, eller bør man hente inn ekstern kompetanse for å oppnå det resultat man ønsker?
  • Har man lagringsplass for store mengder bilder i høy oppløsning?
  • Har museet en plan for langtidsbevaring av digitalt materiale?
  • Les mer om digitalisering og bruk av digitalt materiale:

    Andre aktuelle sider på samlingsnett: