Inventarkontroll

Det er nødvendig å holde dokumentert oversikt over hvilke objekter museet forvalter til enhver tid.

Inventarkontroll innebærer kontroll over de faste samlingene, innlånte og deponerte objekter, rekvisitter, og objekt som er kvittert inn og foreligger til vurdering for aksesjon eller lignende.

Det omhandler all dokumentasjon knyttet til objektene, eierskap og så videre, og dokumentasjon av faste og midlertidige plasseringer. 

Inventaroversikten bør jevnlig revideres for å sikre at informasjonen er oppdatert og korrekt. 

Se også SPECTRUM prosedyre 5 for rutiner og minimumsstandard.