Hopp til hovedinnhold

Tilgjengeliggjøring - intro

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

  • Ann Siri H. Garberg, Bjørnar Bruket, Vera de Bruyn-Ouboter og Berit Johanne Vorpbukt
    1/1
    Glasgow Museums Resource Centre - open storage

Her finner du stoff om:

Bruk om samlingene omfatter alle sammenhenger samlingene blir benyttet både i kommersiell og ikke- kommersiell formidling, i utstillinger, publikasjoner, i forskning og undervisning. Det handler både om analog og digital bruk.

Digitale samlingskataloger effektiviserer svært mange av arbeidsoppgavene innen samlingsforvaltning.

For å kunne tilgjengeliggjøre foto digitalt på www.digitaltmuseum.no, Flickr og andre plattformer, må analoge fotografier digitaliseres.

I juni 2020 bød Riksantikvarieämbetet, i samarbeid med Digital Humanities Uppsala universitet og Europeana, inn til seks webbinarer i serien ”Berika metadata – berika forskning”. Innspillingene finnes i lenke under.

Lån av objekter er av begrenset tid og har et spesifikt formål.

Museenes samlinger tilhører samfunnet og alle har en demokratisk rett til å se objektene som bevares i museene. Besøk i magasin gir unike og verdifulle innblikk i både museets- og samfunnets historikk. "Ute av syne, ute av sinn", heter det og det kan lett skje når anslagsvis 5% av museenes samlinger vises fram til publikum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1