Tilgjengeliggjøring - intro

Fysisk tilgjengeliggjøring skjer gjennom utstillinger, inn- og utlån og bruk av samlinger til f.eks. demonstrasjonsformål. Det blir mer og mer vanlig å åpne magasinene for publikum, ikke bare i forskningsøyemed, men også som ledd i formidling. Digital tilgjengeliggjøring på nett via plattformer og applikasjoner, slik som www.digitaltmuseum.no omhandles også her.

  • Ann Siri H. Garberg, Bjørnar Bruket, Vera de Bruyn-Ouboter og Berit Johanne Vorpbukt (Foto/Photo)
    1/1
    Glasgow Museums Resource Centre - open storage

Her finner du stoff om: