Om Samlingsnett.no

Nettstedet er en ressursbank, et informasjonssted og et sted for læring for alle som arbeider innen feltet samlingsforvaltning. Prosjektet ønsker å bidra til fornuftig bruk av ressursene i museumssektoren og å løfte kvalitet, kunnskap og kompetanse på samlingsforvaltningsfeltet i Norge.

Nettstedet er utviklet og driftes av Museene i Sør-Trøndelag AS og har i prosjektperioden fra 2015 - 2020 vært finansiert i hovedsak over Norsk Kulturråds program for samlingsforvaltning. Mange har sendt og sender stoff til oss og bidrar til å holde nettstedet oppdatert. Detet er vi svært takknemlige for.

Samlingsnett driftes i 2021 videre av MiST.