Bevaring av digitalt skapte privatarkiv – erfaringer og praksis.

Hvordan kan vi få bevart digitalt skapte privatarkiv? På webinaret 23.mars kl. 10 -14 vil fire ulike institusjoner fortelle om sine erfaringer og praksis.

  • ill. Digitalt skapte privatarkiv (Foto/Photo)
    1/1
    Fra invitasjon til webinar 23.3.2021

Del 1: Erfaringer fra prosjekter som er tildelt utviklingsmidler for å utvikle metode for bevaring av digitalt skapte privatarkiv

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek:
Dag Juvkam: Om det treårige samarbeidsprosjektet «Fra grasrota til Stortinget. Å dokumentere politiske partier i en digital tid» og det andre om utviklingsprosjektet

Sølvi Bennett Moen / Odd-Rune Hansen: «Metodeutvikling for bearbeiding, tilgjengeliggjøring og langtidslagring av større digitalt skapte fotoarkiv»

Aust-Agder museum og arkiv:
Anne Gaaserud: Aust-Agder museum og arkivs bevaring av digitalt skapte privatarkiv

Bergen byarkiv:
Stig Brunstad: Metode for bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt privatarkiv

Del 2: Hva gjør Arkivverket?

Ane Hovdan, Lars Jynge Alvik, Jorun Olafsdottir:
Et privatarkivs vei til langtidsbevaring. En presentasjon av Digitalarkivet som fellesløsning for sektoren og løsning for langtidsbevaring for arkiv fra private aktører. Det vil også bli gitt en introduksjon til datasett, metadata og metadatabehov for privatarkiv og hvordan plattformen rundt Digitalarkivet kan brukes for å behandle arkivene.

Jørgen Vik-Strandli: Bevaring av filarkiv. Eksempler, bl. a. Equinor

Webinaret retter seg mot bevaringsinstitusjoner for privatarkiv og vil foregå på zoom. 

Påmelding til ellros@arkivverket.no.