Hopp til hovedinnhold

Bevaringsplaner

Museer forventes å ha en egen plan for bevaring. Dette etterspørres i rapportering til Museumstatistikken. Her viser vi noen eksempler på eksisterende planer og hvordan dette kan gjøres.

  • 1/1
    Fra venstre Kristian Edland, Nikolai Edland – lokale medhjelpere fra Mosterøy - og Bernd Elmies. Foto: Ryfylkemuseet. Foto: Ryfylkemuseet

En bevaringsplan bør inneholde kapitler om magasinforhold og hvordan vedlikehold og forbedringer skal skje. Videre vil en slik plan kunne inneholde kapitler om klimaovervåking, rutiner for ettersyn og renhold, skadedyrkontroll, håndtering av objekter, mulige risiki pg knyttet opp mot sikrings- og evakueringsplaner. Bevaringsplanen bør bygge på Benchmarks, som det står mer om her:

Hvordan lage en plan?

Her er et forslag til hvordan en kan lage en plan, utarbeidet av Norfolk Museums & Archeology Service i samarbeid med Collections Trust.

Plan and Prioritise for Collections Care

Planer og prioriteringer i forvaltning av samlinger. Norfolk Museums and Archaeology Service, 2012  

Eksempler på planer

Noen museer har utarbeidet egne bevaringsplaner, men de fleste har en samlet plan for samlingsforvaltning der også bevaring inngår.

Bevaringsplan for Jærmuseet 2017-2020

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1