Hopp til hovedinnhold

Plassering og flytting

Museene har forvaltningsansvar for alle innlån, deponerte objekter, objekter som ikke er aksesjonsførte og rekvisitter på lik linje med den ordinære samlingen.

Det vil si at man skal til enhver tid ha oppdatert oversikt og kontroll over plassering av - og all dokumentasjon knyttet til alle objekter. 

Museet skal sikre at man har definerte områder for faste og midlertidige plasseringer, og at man stadig har oppdatert og søkbar informasjon over hva som befinner seg hvor. 

Det skal holdes en plasseringshistorikk tilknyttet hvert objekt. 


Nyttige retningslinjer fra SPECTRUM

SPECTRUMs prosedyre nummer 5 omhandler inventarkontroll. Inventarkontroll er oversikt over all dokumentasjon tilknyttet objekter i museets forvaltning, inkludert plassering.

SPECTRUMs prosedyre nummer 6, Plassering og flytting, omhandler rutiner for dokumentasjon av plassering og flytting av museumsobjekter. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1