Bygg og Bevartreffet 2020+

Hva gjemmer seg av endringer i begreper som «sirkulær økonomi» og «ombruk»? Er det nå bygningsvernet og tradisjonshåndverket i Norge skal oppleve sin renessanse?

Bygg og Bevartreffet 2020 måtte utsettes på grunn av koronaviruset. Men tema for treffet er minst like aktuelt i 2021!

 • Bygg og bevar-treffet (Foto/Photo)
  1/1
  Fotoene er lastet ned fra www.byggogbevar.no/hva-skjer/2020/bygg-og-bevartreffet-2020 (5.2.2021)

"Mange hevder det slik at bygningsvernet alltid har vært sirkulært. Vi er opptatt av lang levetid på materialer, vi bruker gjerne produkter og byggevarer på nytt. Vi ønsker mindre riving og bruker tilsynelatende ofte miljøvennlige produkter. Med det store fokuset som er på klima- og miljø innenfor alle samfunnsområder, skulle vi tro at bygningsvernet sitter på mange svar og at vi ser en lysende fremtid i møte. Men forholder det seg slik?

I seminaret ser vi på fremtidens bygningsvern innenfor rammene av en sirkulær økonomi. 

Med oss har vi representanter for byggebransjen, miljøbevegelsen, kulturminnevernet og eierne."

Foredragsholdere og debattanter

 • Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V)
 • Førsteamanuensis Trond Eide, NTNU Trondheim
 • Teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien, Oslo
 • Hans Olstad, gårdbruker, Stange
 • Kathrine Standal, Svartlamoen Boligstiftelse, Trondheim
 • Sverre Landmark, Proviz, Oslo
 • Generalsekretær Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen
 • Seniorrådgiver i Bellona, industri og avfall Olaf Brastad


Om Bygg og Bevar

Bygg og Bevar er et nettsted for deg som bor i - eller jobber med gamle hus. Her finner du artikler, fagstoff, verktøy og mange interessante temaer. Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Byggenæringens Landsforening.

Program (med forbehold om endringer)

Ordstyrer: Sjur Harby

KL. 10.50: Velkommen v/ daglig leder Christel E. Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar, Oslo

Kl. 11:00: Tre korte: Sirkulær økonomi og ombruk, en begrepsavklaring. 

 • Hva er sirkulærøkonomi? v/ teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening, Oslo
 • Hva er sirkulærøkonomi i kulturminnevernet? v/ generalsekretær Ola Fjeldheim, Fortidsminneforeningen, Oslo
 • Er fremtidens arkitektur allerede bygget? v/ arkitekt MNAL Gaute Brochmann, Oslo

Kl. 11:15 Den politiske visjonen: Sirkulær økonomi og ombruk i den nye kultminnemeldingen v/ statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og Miljødepartementet  (V)

Kl. 11:30:  Den praktiske hverdagen: Hvorfor ombruk i bygningsvernet? v/ førsteamanuensis Trond Eide, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU, Trondheim.

Kl. 11.45: KA 13 - Norges første sirkulære bygg v/ prosjektleder Håvar Espelid Haugen, ENTRA, Oslo

Kl. 12:00 Hva er en lovlig byggevare? v/ teknisk sjef Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening, Oslo

Kl. 12:15: Eksempler

Innlegg 1: Kan låven ombrukes? v/ eier av Nordvi gård Hans Olstad, Ottestad.

Innlegg 2: Ombruk i rekke v/ daglig leder, Kathrine Standal, Svartlamoen Boligstiftelse, Trondheim.

Innlegg 3Når er ombruk kommersielt interessant for en eiendomsutvikler? v/ rådgiver Sverre Landmark, Probiz Oslo

Kl. 12:35: Debatt: Sirkulær økonomi – en livbøye for bygningsvernet?