Hopp til hovedinnhold

Innsamling

Innsamling og innkjøp kan initieres av museet selv eller som følge av et tilbud fra giver. Vi skiller mellom aktiv og passiv innsamling.

Aktiv og passiv innsamling

Passiv innsamling kalles det når museene takker ja til nærmest alle gaver som tilbys. Med aktiv innsamling menes ikke nødvendigvis bare det å gå aktivt ut for å be om objekter til samlingen eller foreta innkjøp til samlingen. Å ha en tydelig publisert innsamlingsplan og en inntakskomité som vurderer tilbud, er også metoder som bidrar til en bevisst og aktiv samlingsutvikling.

Innsamlingsplan

En innsamlingsplan inngår som regel som en del av en samlingsutviklingsplan som omfatter både prioritering, avhending og destruksjon. Samlingsutviklingsplanen kan også inngå gjerne i en overordnet samlingsforvaltningsplan.

Innsamlingsplaner bør revideres med jevne mellomrom og gjøres kjent via hjemmesider eller på annen måte.

Noen fylker og regioner har laget felles planer, slik det finnes eksempler på under. Noen nettverk har også laget tematiske planer som for f.eks tekstilindustri. Ellers har mange norske museer laget samlingsforvaltningsplaner de seineste årene og vi har samlet noen nedenfor.

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark:

Felles løft for Finnmarkshistorien 2014 -2018

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark 2014-2018  

Felles samlingsplan for musea i Hordaland:

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Museene i Rogaland har utviklet en felles dokumentasjons- og innsamlingsplan:

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Norsk Trikotasjemuseum har i samarbeid med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie ferdigstilt prosjektrapporten for arbeidet med Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

I dette prosjektet har vi gått saman med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeidarkultur og arbeidslivshistorie som har samlingar eller delsamlingar frå tekstilindustrien. Vi ville bli betre kjende med kvarandre sine samlingar: Kva gjenstandskategoriar inneheld dei – og kva innsamlingsprinsipp og meiningar er dei bygde på? Hovudmålet med planen har difor vore å lage eit oversyn over eksisterande innsamling i dei aktuelle musea, og kartlegge innsamling ved andre institusjonar.  

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1