Innsamling

Innsamling og innkjøp kan initieres av museet selv eller som følge av et tilbud fra giver. Vi skiller mellom aktiv og passiv innsamling.

Aktiv og passiv innsamling

Passiv innsamling kalles det når museene takker ja til nærmest alle gaver som tilbys. Med aktiv innsamling menes ikke nødvendigvis bare det å gå aktivt ut for å be om objekter til samlingen eller foreta innkjøp til samlingen. Å ha en tydelig publisert innsamlingsplan og en inntakskomité som vurderer tilbud, er også metoder som bidrar til en bevisst og aktiv samlingsutvikling.

Innsamlingsplan

En innsamlingsplan inngår som regel som en del av en overordnet samlingsforvaltningsplan.

Museene bør ha konkrete innsamlingsplaner som revideres med jevne mellomrom. Innsamlingsplanene bør gjøres kjent via hjemmesider eller på annen måte.

Noen fylker har laget eller er i gang med å lage felles innsamlingsplaner, slik det finnes eksempler på under. 

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark:

Felles samlingsforvaltningsplan for musea i Hordaland:

Museene i Rogaland har utviklet en felles dokumentasjons- og innsamlingsplan:

Museene i Akershus har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger.

Norsk Trikotasjemuseum har i samarbeid med andre museum i Nettverk for industri- og teknologihistorie og Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie ferdigstilt prosjektrapporten for arbeidet med Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Følgende er eksempler på samlingsforvaltningsplaner hvor innsamlingsplan inngår: