Hopp til hovedinnhold

Bruk av samlingene

Bruk om samlingene omfatter alle sammenhenger samlingene blir benyttet både i kommersiell og ikke- kommersiell formidling, i utstillinger, publikasjoner, i forskning og undervisning. Det handler både om analog og digital bruk.

All bruk av samlingene skal dokumenteres. Det vil derfor være viktig at man etablerer gode rutiner for dokumentasjon av bruken, og at oversikten er tilgjengelig. 

Man må utarbeide en policy, eller en villet retning, for bruken av samlingene. Hvordan ønsker man at samlingen skal brukes? Hvordan kan man best tilrettelegge for tilgang til samlingene? På hvilke vis kan man best dokumentere bruken?

Policy og retningslinjer bør sikre den allmenne tilgang til samlingene. På en annen side må også samlingene sikres, så policyen for bruken må ta hensyn til rettigheter, sikringstiltak, konserveringsplaner og samlingenes tilstand. 

Spectrum 5.0 her en egne prosedyre for dette - les om Bruk av samlinger her:

Les mer om SPECTRUM

Bruk av digitaltmuseum.no

I en forskningsrapport utgitt av BI, Centre for Creative Industries i mars 2018, har forskerne undersøkt bruken av Digitaltmuseum.no. Dette er et delprosjekt i det større forskningsprosjektet Digitization and diversity - Potensials and Challenges for diversity in the Culture and Media Sector.

Forskningsrapporten og informasjon om hele forskningsprosjektet kan dere lese her:
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1