Bruk av samlingene

Når man snakker om bruk om samlingene omfatter dette alle sammenhenger samlingene blir brukt i kommersiell og ikke- kommersiell formidling. I utstillinger, publikasjoner, i forskning og undervisning.

All bruk av samlingene skal dokumenteres. Det vil derfor være viktig at man etablerer gode rutiner for dokumentasjon av bruken, og at oversikten er tilgjengelig. 

Man må utarbeide en policy, eller en villet retning, for bruken av samlingene. Hvordan ønsker man at samlingen skal brukes? Hvordan kan man best tilrettelegge for tilgang til samlingene? På hvilke vis kan man best dokumentere bruken?

Policy og retningslinjer bør sikre den allmenne tilgang til samlingene. På en annen side må også samlingene sikres, så policyen for bruken må ta hensyn til rettigheter, sikringstiltak, konserveringsplaner og samlingenes tilstand. 

SPECTRUMs prosedyre 16 setter minimumsstandard for policy for- og rutiner for bruk av samlingene. For å laste ned SPECTRUM må du registrere deg som bruker enten hos Collections Trust (for engelsk originalversjon) eller hos Kulturrådet (for oversatt norsk versjon). 

Les mer om SPECTRUM her: