Magasinbygg og bruk av standarder

Norges museumsforbund ved Seksjon for samlingsforvaltning inviterer til seminar 27. - 28.oktober på Jærmuseet. Årets seminar er en forlengelse av seminaret «Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv» fra 2019. Denne gangen skal vi se nærmere på standarder rundt og planlegging for magasinbygg.

  • Underjordisk magasin (Foto/Photo)
    1/1
    Bygging av underjordisk magasin ved Jærmuseet. Foto: Seksjon for samlingsforvaltning

Begge dager vil bli fylt med både presentasjoner og omvisninger, og det vil bli en guidet busstur til ulike magasin i Rogaland. Onsdag kveld vil det arrangeres felles middag på Grand Hotel Egersund.

Med dette seminaret inviterer vi dere til å lære av erfaringer ved forskjellige magasiner, samt hvordan ivareta klima – miljøperspektiv i praksis med henblikk på kostnad, teknologi og bygning.


Program