Beredskapssamarbeid

I flere regioner er det inngått et beredskapssamarbeid mellom kulturinstitusjoner og Brann- og redningsetaten. Både Oslo/Akershus (KKOA) og Hordaland har etablert denne type samarbeid. Videre har Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning (FORK) eksistert en del år.

  • Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus (KKOA) (Foto/Photo)
    1/1
    Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus (KKOA) KKOA