Aktuelt

Samlingsnett ønsker å være et sted for deling av erfaringer. Kontakt oss gjerne om et arrangement, en artikkel eller dersom en fersk rapport fortjener et større publikum!

Nye publikasjoner

Det kommer stadig nye publikasjoner innen samlingsforvaltningsfeltet og vi vil her forsøke og holde dere oppdatert så langt råd er. Vi tar med glede i mot tips.

Innlegg og foredrag fra konferanser, seminar og kurs

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv

Seminaret arrangeres 6. og 7. mars 2019 på Anno Glomdalsmuseet i Elverum i et samarbeid mellom Mjøsmuseet og Anno – Museene i Hedmark.
Presentasjonene fra seminaret blir nå lagt ut fortløpende her på Samlingsnett.no.

Anno Glomdalsmuseet, Elverum6. – 7. mars 2019
Bringeklut  fra Skånevik

Tingenes tilstand

Tingenes tilstand

Seminar om vurdering, avhending og etikk
Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelige!

16. – 17. okt. 2017
Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. Digitaliseringsmeldingen åtte år etter.

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter

Presentasjonene er nå tilgjengelige her på Samlingsnett.no. De kan også sees i opptak via Kulturrådets hjemmesider.

Privatarkivkonferansen 2017

Privatarkivkonferansen 2017

Privatarkivkonferansen 2017

Presentasjonene fra Privatarkivkonferansen er nå tilgjengelige. Klikk her.

NMF_logo_1.png

Det nasjonale museumsmøtet 2017

Det nasjonale museumsmøtet 2017

Innleggene fra seksjon for samlingsforvaltning er nå tilgjengelige. Anne Mette Gottschal fra Ringve Musikkmuseum "Alt kan forsikres?" og Kristin M.- Gaukstad fra Oslo museum "Verdisetting og verdivurdering av samlinger – med utgangspunkt i Oslo museum." Klikk her for å lese mer.

Godt håndverk! -om istandsetting av gamle hus

Godt håndverk! - om istandsetting av gamle hus 2017

Godt håndverk! - om istandsetting av gamle hus 2017

I samarbeid med Håndverkerforeningen i Trondheim inviterte Vitaliseringsprosjektet for bryggene i Kjøpmannsgata til seminar. Foredragene finner dere her.

16. mars 2017
Farlige stoffer

Farlege stoff i museumssamlingar

Farlege stoff i museumssamlingar

Nå er alle innleggene fra fagdagene tilgjengelige på Samlingsnett.no. Klikk her for for å komme til siden.

plast.png

Seminar om bevaring av plast

Seminar om bevaring av plast

Nå er alle foredragene fra seminaret tilgjengelige på Samlingsnett.no. Klikk her for mer.

Kjerringøy, sept.2016

Samlingsforvaltning mot 2020

Samlingsforvaltning mot 2020

Nå er alle foredragene fra konferansen tilgjengelige på Samlingsnett. Klikk her for å komme til siden.

Flere kurs? Kommende kurs? Tidligere kurs?

Følg denne lenken: 

Norsk Kulturråds Programområde for samlingsforvaltning

Norsk Kulturråd har definert fire programområder der de lyser ut utviklingsmidler, deriblant et område for samlingsforvaltning. I perioden 2015 -18 har mange museer fått midler , der utviklingen av dette nettstedet er ett av prosjektene. En oversikt over prosjektene finnes på Norsk Kulturråds nettsider under Museumsprogrammer (se lenke under).

Illustrasjon Prioritering i praksis

Rapport: Prioritering i praksis.

Rapport: Prioritering i praksis.

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer museum og Anno museum 2015-2017.

Prioritering i bygningssamlinga

Prioritering i bygningssamlinga, 2016

Prioritering i bygningssamlinga, 2016

Ryfylkemuseet har gjennomført ei evaluering av bygningssamlinga. Evalueringa bygger på den metoden som er tilrådd i Kulturrådets publikasjon «Prioritering i bygningssamlinger». Rapporten er utarbeidd på grunnlag av tilstandsvurderingar og arkivstudier som er gjennomført hausten 2015.

Fremside Rapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Norsk trikotasjemuseum har i samarbeid med andre relevante museum utgitt denne rapporten som gir innblikk i prosessen med å få nasjonal oversikt over samlinger, deres tilstand, omfang, relevans.

Illustrasjon Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021

Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland

Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland

Prosjektet har omfattet regionmuseene Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet, og spesialmuseet Norsk oljemuseum, og har hatt støtte fra Rogaland fylkeskommune og fra Kulturrådets program for samlingsforvaltning i 2015 – 2016. Klikk her for lese mer!

Foto_av_Tor_Inderberg_Norsk_skogmuseum_Norsk_institutt_for_skogforskning.png

4,9 millioner bilder. Hva nå?

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Rapporten fra Anno museum og Mjøsmuseets fotoprioriteringsprosjekt er nå klar!
Bildet er hentet fra rapporten.

Ryfylkemuseet.jpg

Felles innsats for å møte klimautfordringane

Felles innsats for å møte klimautfordringane

Rapporten fra Byggnettverket og Håndverksnettverket er klar!

Collage, forside rapport om innsamling digitalt fødte foto

Innsamling av digitalt fødte foto

Innsamling av digitalt fødte foto

"Rask teknologisk utvikling, fotografiets endrede bruk og en immateriell form gjør digitalt fødte foto vanskeligere tilgjengelig enn tradisjonelle fysiske bilder, og de har lettere for å gå tapt." Les fotoarkivar Madli Hjermans artikkel om prosjektet her.

Se også: