Aktuelt

Samlingsnett ønsker å være et sted for deling av erfaringer. Kontakt oss gjerne om et arrangement, en artikkel eller dersom en fersk rapport fortjener et større publikum!

Nyttige nettsted

I det siste har vi mottatt tips om noen nye og nyttige nettsted. Her er lenke til disse:

Nye publikasjoner

Det kommer stadig nye publikasjoner innen samlingsforvaltningsfeltet og vi vil her forsøke og holde dere oppdatert så langt råd er. Vi tar med glede i mot tips.

Innlegg og foredrag fra konferanser, seminar og kurs

Norsk Kulturråds Programområde for samlingsforvaltning

Norsk Kulturråd har definert fire programområder der de lyser ut utviklingsmidler, deriblant et område for samlingsforvaltning. I perioden 2015 -18 har mange museer fått midler , der utviklingen av dette nettstedet er ett av prosjektene. En oversikt over prosjektene finnes på Norsk Kulturråds nettsider under Museumsprogrammer (se lenke under).

Illustrasjon Prioritering i praksis

Rapport: Prioritering i praksis.

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer museum og Anno museum 2015-2017.

Prioritering i bygningssamlinga

Prioritering i bygningssamlinga, 2016

Ryfylkemuseet har gjennomført ei evaluering av bygningssamlinga. Evalueringa bygger på den metoden som er tilrådd i Kulturrådets publikasjon «Prioritering i bygningssamlinger». Rapporten er utarbeidd på grunnlag av tilstandsvurderingar og arkivstudier som er gjennomført hausten 2015.

Fremside Rapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Norsk trikotasjemuseum har i samarbeid med andre relevante museum utgitt denne rapporten som gir innblikk i prosessen med å få nasjonal oversikt over samlinger, deres tilstand, omfang, relevans.

Illustrasjon Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021

Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland

Prosjektet har omfattet regionmuseene Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet, og spesialmuseet Norsk oljemuseum, og har hatt støtte fra Rogaland fylkeskommune og fra Kulturrådets program for samlingsforvaltning i 2015 – 2016. Klikk her for lese mer!

Foto_av_Tor_Inderberg_Norsk_skogmuseum_Norsk_institutt_for_skogforskning.png

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Rapporten fra Anno museum og Mjøsmuseets fotoprioriteringsprosjekt er nå klar!
Bildet er hentet fra rapporten.

Ryfylkemuseet.jpg

Felles innsats for å møte klimautfordringane

Rapporten fra Byggnettverket og Håndverksnettverket er klar!

Collage, forside rapport om innsamling digitalt fødte foto

Innsamling av digitalt fødte foto

"Rask teknologisk utvikling, fotografiets endrede bruk og en immateriell form gjør digitalt fødte foto vanskeligere tilgjengelig enn tradisjonelle fysiske bilder, og de har lettere for å gå tapt." Les fotoarkivar Madli Hjermans artikkel om prosjektet her.