Aktuelt

Samlingsnett ønsker å være et sted for deling av erfaringer innen samlingsforvaltningsfeltet. Kontakt oss gjerne om et webinar, en workshop, kurs, en artikkel eller dersom en fersk rapport fortjener et større publikum!

  • Ill. Handbok för kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning (Foto/Photo)
    1/1

Nye publikasjoner

Det kommer stadig nye publikasjoner innen samlingsforvaltningsfeltet og vi vil her forsøke og holde dere oppdatert så langt råd er. Vi tar med glede i mot tips.

Kommende kurs? Tidligere kurs?

Følg denne lenken: 

Norsk Kulturråds Programområde for samlingsforvaltning

Norsk Kulturråd har definert fire programområder der de lyser ut utviklingsmidler, deriblant et område for samlingsforvaltning. I perioden 2015 -18 har mange museer fått midler , der utviklingen av dette nettstedet er ett av prosjektene. En oversikt over prosjektene finnes på Norsk Kulturråds nettsider under Museumsprogrammer.

Illustrasjon Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021. Foto/Photo

Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland

Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland

Prosjektet har omfattet regionmuseene Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene, Jærmuseet, Museum Stavanger og Ryfylkemuseet, og spesialmuseet Norsk oljemuseum, og har hatt støtte fra Rogaland fylkeskommune og fra Kulturrådets program for samlingsforvaltning i 2015 – 2016. Klikk her for lese mer!

Illustrasjon Prioritering i praksis. Foto/Photo

Rapport: Prioritering i praksis.

Rapport: Prioritering i praksis.

Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer museum og Anno museum 2015-2017.

Prioritering i bygningssamlinga - Rogaland. Foto/Photo

Prioritering i bygningssamlinga, 2016

Prioritering i bygningssamlinga, 2016

Ryfylkemuseet har gjennomført ei evaluering av bygningssamlinga. Evalueringa bygger på den metoden som er tilrådd i Kulturrådets publikasjon «Prioritering i bygningssamlinger». Rapporten er utarbeidd på grunnlag av tilstandsvurderingar og arkivstudier som er gjennomført hausten 2015.

Fremside Rapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri. Foto/Photo

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Prosjektrapport Nasjonal innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Norsk trikotasjemuseum har i samarbeid med andre relevante museum utgitt denne rapporten som gir innblikk i prosessen med å få nasjonal oversikt over samlinger, deres tilstand, omfang, relevans.

Foto_av_Tor_Inderberg_Norsk_skogmuseum_Norsk_institutt_for_skogforskning.png. Foto/Photo

4,9 millioner bilder. Hva nå?

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Rapporten fra Anno museum og Mjøsmuseets fotoprioriteringsprosjekt er nå klar!
Bildet er hentet fra rapporten.

Varmare, våtare villare Rapport om museas møte med klimautfordringane. Foto/Photo

Felles innsats for å møte klimautfordringane

Felles innsats for å møte klimautfordringane

Rapporten fra Byggnettverket og Håndverksnettverket er klar!

Collage, forside rapport om innsamling digitalt fødte foto. Foto/Photo

Innsamling av digitalt fødte foto

Innsamling av digitalt fødte foto

"Rask teknologisk utvikling, fotografiets endrede bruk og en immateriell form gjør digitalt fødte foto vanskeligere tilgjengelig enn tradisjonelle fysiske bilder, og de har lettere for å gå tapt." Les fotoarkivar Madli Hjermans artikkel om prosjektet her.