Dokumentasjon

Dokumentasjon er i denne sammenhengen forvaltning av all informasjon tilknyttet et objekt og samling. Det omhandler objektets historie før inntak, om objektet, og dokumentasjon av objektets museumsliv.

  • Manglende metadata
    1/1
    Manglende metadata Ann Siri Hegseth Garberg

Dokumentasjon betyr i denne sammenheng forvaltning av informasjon knyttet til samlingene. Det er alt fra de enkelte objekters metadata, tilknyttede bruksrettigheter og katalogiseringen av slik informasjon. Det omhandler i tillegg all den dokumentasjon som produseres ved bevaring og tilgjengeliggjøring av objektene, slik som objektets plassering på museet, fotografier av objektet, utstillings- og formidlingshistorikk , tilstands- og verdivurderinger, revisjon og retrospektiv dokumentasjon.

I dette kapitlet finner du stoff om:

Aktuelt

Relevante dokumenter