Dokumentasjon - intro

Dokumentasjon er i denne sammenhengen forvaltning av all informasjon tilknyttet et objekt og samling. Det omhandler objektets historie før inntak, om objektet, og dokumentasjon av objektets museumsliv.

  • Manglende metadata (Foto/Photo)
    1/1
    Manglende metadata Ann Siri Hegseth Garberg

Dokumentasjon betyr alt fra de enkelte objekters metadata, tilknyttede bruksrettigheter og katalogiseringen av slik informasjon til dokumentasjon som produseres ved bevaring og tilgjengeliggjøring av objektene. Dette kan være objektets plassering på museet, fotografier av objektet, utstillings- og formidlingshistorikk , tilstands- og verdivurderinger, revisjon og retrospektiv dokumentasjon.

Her finner du stoff om:

Aktuelt

Relevante dokumenter