Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

Portal i Høs-Knut tradisjonen. Foto/Photo

Handverksdager på Røros 2022

Handverksdager på Røros 2022

I august er det igjen klart for handverksdager på Røros. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også mot andre som arbeider med bygningsvern og kulturminnevern, samt huseiere og andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Påmeldingsfrist 20.juni.

LES MER OM KURSENE
Bygningsvernsenteret i Kurantgården, Rørosmuseet  24. – 28. aug. 2022
Illustrasjon Jenteworkshop 2022. Foto/Photo

"Jenteworkshop"

"Jenteworkshop"

Jenteworkshop arrangeres av Fortidsminneforeningen på Lillingstonheimen i Fjaler 20. – 23. september. Målgruppen for kurset er yrkesaktive kvinnelige håndverkere i aldersgruppen 18 – 35 år. Vi har også tidligere hatt med arkitekturstudenter med interesse for bygningsvern og tradisjonelle håndverksteknikker. Søknadsfrist 15.juni.

LES MER
Fjaler  20. – 23. sep. 2022
IPM-koordinator-kurs 2022. Foto/Photo

IPM-koordinatorkurs

IPM-koordinatorkurs

Höstens 2022 kommer PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) att hålla två IPM-koordinatorskurser. En kurs anordnas i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 21 -22 september och den andra i samarbete med Hallands kulturhistoriska museum, i Varberg den 5-6 oktober. Pris SEK 4000,- eks.mva

LES MER:
Naturhistoriska riksmuseet  21. – 22. sep. 2022
IPM-koordinator-kurs 2022. Foto/Photo

IPM-koordinatorkurs

IPM-koordinatorkurs

Höstens 2022 kommer PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) att hålla två IPM-koordinatorskurser. En kurs anordnas i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 21 -22 september och den andra i samarbete med Hallands kulturhistoriska museum, i Varberg den 5-6 oktober. Pris SEK 4000,- eks.mva.

Hallands kulturhistoriska museum, i Varberg  5. – 6. okt. 2022