Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

Kalendernavigator-modul må ligge på samme side som en kalendermodul for at man skal få vist innhold (kort/høydepunkter) ved navigering i tid.