Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

Illustrasjon Det nasjonale museumsmøtet 2019

Framtidas museum Det nasjonale museumsmøtet 2019

Framtidas museum Det nasjonale museumsmøtet 2019

Globale endringsprosesser knyttet til klima, migrasjon og teknologi stiller dagens samfunn overfor krevende utfordringer. Museene er en viktig arena for tverrfaglige og kulturelle perspektiver i den offentlige diskusjon og meningsdanning om slike endringsprosesser. Sesjonene i Haugesund vil belyse og problematisere museenes rolle i møte med framtidige utfordringer.
Det er fremdeles mulig å melde seg på!

Scandic Maritim Haugesund 2. – 4. april 2019
Illustrasjon_Det_8_norske_arkivmte.jpg

Det 8. norske arkivmøte

Det 8. norske arkivmøte

Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både i arkivdanning og i ABM-sektoren.
Det er fremdeles mulig å melde seg på!

Oslo kongressenter 8. – 9. april 2019
Møll

Fourth international conferance on Integrated Pest Management (IPM)

Fourth international conferance on Integrated Pest Management (IPM)

Riksantikvariämbetet er vert for den fjerde internasjonale konferansen om skadedyrbekjempelse (IPM), i Stockholm 21.–23. mai 2019.
Foreløpig program og påmelding er nå tilgjengelig.

Stockholm 21. – 23. mai 2019
26230202_1450535835075116_23922463819633639_n.jpg

ICOM KYOTO 2019 Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition

ICOM KYOTO 2019 Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition

" A flood of discussions and exchange of ideas on museum-related issues will sweep the city during the week. From excursions to workshops give you opportunities to engage with other museum professionals and enthusiasts and to broaden your experience and understanding of the museum world."

Kyoto 1. – 7. sep. 2019
Samlingsforum 2019

Samlingsforum 2019

Samlingsforum 2019

Samlingsforum er et årlig møtested for alle som jobber med samlingsforvaltning, i regi av Riksantikvariämbetet i Sverige.
Vi legger ut mer informasjon så snart program og påmelding er klart.

21. – 22. nov. 2019