Handverksdager 2021

Handverksdager 2021 er som alltid i uke 34, onsdag 25. - søndag 29. august 2021. Det tas et forbehold: Da det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen av koronapandemien Covid 19, kan Handverksdagene bli avlyst.

Følg lenken under for mer detaljer og tidspunkt.

 • Handverksdager 2021 (Foto/Photo)
  1/4
  Handverksdager på Røros tilbyr fire kurs. Kunsene omhandler tørrmuring, vinduer, overflatebahandling og smiing. Rørosmuseet 2020 (Bilde 1 av 4)
 • Handverksdager 2021 (Foto/Photo)
  2/4
  Handverksdager på Røros tilbyr fire kurs, blant annet Mur i terreng. Rørosmuseet 2020 (Bilde 2 av 4)
 • Handverksdager på Røros (Foto/Photo)
  3/4
  Handverksdager på Røros tilbyr fire kurs. Blant annet i smiing. Rørosmuseet 2020 (Bilde 3 av 4)
 • Handverksdager på Røros 2021 (Foto/Photo)
  4/4
  Handverksdager på Røros tilbyr fire kurs. Kurs 2 omhandler Tradisjonell overflatebehandling interiør Rørosmuseet 2020 (Bilde 4 av 4)

Mur i terreng

Kurset gir innføring i tørrmuring av støttemurer og steingjerder med naturstein.

Tradisjonell overflatebehandling interiør

Kurset gir innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av interiører.

Fra blysprosser til trevinduer

Kurset vil ta for seg overgangen mellom trevinduer med blysprosser til vinduer med tresprosser og kitting.

Smiing av eggverktøy og beslag til vinduer

Kurset gir innføring i bruk av ulike smi-teknikker for å utforme beslag til vinduer og eggverktøy til vindusproduksjon.