Håndverk på museum

Velkommen til høstseminar i det nasjonale nettverket Løfte håndverket! Nettverket er en møteplass for både utøvere og for organisasjoner som arbeider med håndverk.

Tid: 3. november 2021, kl. 10.00 – 15.30
Sted: Lillehammer, Maihaugen, Auditoriet
Seminaret blir også strømmet via Håndverksinstituttets nettsider.

  • Høstseminar Løfte håndverket 2021 (Foto/Photo)
    1/1


Høstseminaret er denne gang lagt til Maihaugen. Anledningen er at det i år er 100 år siden Maihaugen fikk et spesielt ansvar for håndverk og håndverksformidling av Stortinget.
Det er et bredt ønske om en sterkere satsing på tradisjonshåndverket og annen levende kulturarv på museene. Dette ønsket kommer klart fram i den nye stortingsmeldinga om museenes rolle: Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid. Temaet har også vært oppe på tidligere Løfte håndverket-samlinger.

Men hvordan får man en økt satsing på håndverk på museene?
Gjennom prosjektene Ungt tradisjonshåndverk og Tradisjonshåndverk i museumsbutikker skisseres noen løsninger. I dette seminaret presenteres også ulike aktuelle saker innen håndverksfeltet. Vi presenterer konklusjoner og anbefalinger fra interimsstyret for ny bransjeorganisering og Creo presenterer seg. 

Vi åpner for spørsmål og seminaret avsluttes med en debatt om hva vi kan få til sammen på dette feltet.

Påmelding
Innen 29. oktober på e-post til einar.stamnes@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/ Einar Stamnes - 94 83 17 99