Museenes samlingsforvaltning - nye verktøy for samlingsforvaltningen, del 1

Kulturrådet inviterer til lansering av verktøy for evaluering av samlingsforvaltning og implementering av Spectrum 5.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Kulturrådet har utviklet verktøy for kartlegging av museenes rammer for samlingsforvaltning og for evaluering av samlingsforvaltningsarbeidet i forhold til Spectrum 5. De følger opp lanseringen av Spectrum 5 på norsk med to webinarer der de presenterer disse verktøyene. Webinarene er ment for både museumsledere og samlingsforvaltere.

Torsdag 15. april fra 10.00 til 11.00
I dette webinaret går vi gjennom metode og verktøy for å gjøre en overordnet vurdering av rammene for museets samlingsforvaltning. Kartleggingsverktøyet gir en status med oppfølgingspunkter. Det kan brukes med jevne mellomrom for å følge opp og dokumentere forbedringer i museets rammebetingelser for forvaltning av samlingene.

Her finnes opptak fra lanseringen av Spectrum 5.0 for den som har lyst til å se dette på nytt: