Benchmarks

Benchmarks er et selvevalueringsverktøy for museer.

Benchmark må forstås som et referansenivå. Gjennom å rangere sitt museums status i forhold til en rekke påstander som oppfylt, delvis oppfylt eller ikke oppfylt vil man få resultatene grunnleggende, god eller best.Evalueringen vil gi en oversikt som vil danne grunnlag for planer for prioriteringer innen samlingsforvaltningen. 

Evalueringen er inndelt i ti virksomhetsområder:

  •  Policy
  •  Bygninger
  •  Magasiner
  •  Renhold
  •  Håndtering og bruk
  •  Overvåkning av miljø
  •  Kontroll med miljø
  •  Konservering
  •  Kopier
  •  Kriseberedskap

Før man setter i gang med vurderingene innen hvert virkefelt, bør man sette seg inn i dokumentet Bruk av Benchmarks 2.0. Collections Trust har oppdatert sitt selvevalueringsverktøy og gitt utBenchmarks in Collections Care 2.1.

I tillegg bør man bruke litt tid på å gjøre seg kjent med Excel- regnearkene, arbeidsboken, hvor vurderingene skal fylles inn. Excel-arbeidsboken inneholder instruksjoner og nivåbeskrivelser. Arbeidsboken kan lastes ned fra Kulturrådets sider, lenke er lagt her: