Kurs 2020

Her legges lenker til avsluttede kurs i 2020.

Gjennomførte kurs, seminarer og konferanser 2020

Samlingar på flyttefot. Bevaringstenestene i Hordaland.. Foto/Photo

Samlingar på flyttefot

Samlingar på flyttefot

Bevaringstenestene arrangerer i samarbeid med seksjon for samlingsforvaltning, fagdagar med tema «Samlingar på flyttefot», som set fokus på flytting av museumsgjenstandar, og alt det inneber av planlegging, logistikk, prioriteringar, samt pakking og praktisk arbeid.

Bergen 13. – 14. feb. 2020 kl. 10.30 – 13.30

PLAYING AND OPERATING: FUNCTIONALITY IN MUSEUM OBJECTS AND INSTRUMENTS

PLAYING AND OPERATING: FUNCTIONALITY IN MUSEUM OBJECTS AND INSTRUMENTS

Jobber du med museumsobjekter som stadig er i dragkamp mellom bevaring og bruken de var laget for? Som musikkinstrumenter, maskiner, kjøretøy, og klokker? I Paris 4.-6. februar kan du delta på et tre dagers seminar som omhandler dette. Gratis, men meld deg på!
Seminaret er på engelsk.

Paris 4. – 6. feb. 2020
UNESCO_-logo.png. Foto/Photo

Immateriell KULTUR OG UNESCO

Immateriell KULTUR OG UNESCO

Hausten 2020 inviterer Seksjon for immateriell kulturarv i Noregs Museumsforbund til seminar i Setesdal med utgangspunkt i listeføring av Setesdalskulturen på UNESCO sin representative liste for Immateriell kulturarv og museet sitt arbeid med immateriell kulturarv som omfattar både handverk, fortellartradisjon og folkemusikk og folkedans.

Setesdalsmuseet, Rysstad 21. – 22. sep. 2020
Reipslaging. Foto/Photo

KURS I REIPSLAGING

KURS I REIPSLAGING

Bli med og lær om tau i frå fiber til trosse. Frå 28-30. august 2020 vert det kurs i reipslaging på Hardanger fartøyvernsenter. Me vil lage tau med ulike teknikkar og i ulike materialar, og ta for oss tema som behandling, vedlikehald og litt historikk.

Hardanger Fartøyvernsenter 28. – 30. aug. 2020

Digital kulturarv – erfaringsutveksling og best-practice

Digital kulturarv – erfaringsutveksling og best-practice

Dette seminaret fokuserer på mulighetene og utfordringene som ligger i digital kulturarv. Hensikten er erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring mellom kulturarvsaktører som har gjennomført digitale kulturarvsprosjekt, eller vurderer å sette i gang slike. Tekniske sider vil ikke bli tatt opp her.

Det er få plasser (coronabegrensninger), så det er førstemann til mølla, med frist 15. september.

29. sep. 2020 kl. 09.30 – 17.00
Fotokonferanse 2020. Foto/Photo

Landskonferanse foto 2020

Landskonferanse foto 2020

Temaet for konferansen, «Historiske utfordringer – arbeid med flertydig fotografisk materiale i arkiv og samlinger», springer ut fra Preus museums utstilling av fotografier som Edward S. Curtis tok av Nord-Amerikas urbefolkning på begynnelsen av 1900-tallet.

Nasjonalbibliotekets strømmetjeneste 1. okt. 2020 kl. 10.00 – 16.00
Conference-2020-cropped-HP-tint.jpg. Foto/Photo

Dynamic information for dynamic collections

Dynamic information for dynamic collections

Collection trusts konferanse 1.-2.oktober strømmes. Starter kl.14, 1.oktober. Påmelding kreves. Stikkord: åpne data, big data for å optimalisere preventiv konservering, forvaltning av digitale samlinger, datafangst og aggregering, visuelt søk etter objekter m.v.

1. – 2. okt. 2020
Skeiv_bygdehistorie.jpg. Foto/Photo

Skeiv bygdehistorie

Skeiv bygdehistorie

Målet med seminaret er å løfte fram mangfaldet av livshistorier og drøfte korleis musea kan bli endå betre til å sikre minne etter alle samfunnsgrupper. Musea er del av infrastrukturen i eit demokrati. Men demokratiet funkar ikkje om ikkje alle kjenner seg heime i det. Korleis kan homohistorie og kjønnsoverskridande praksis bli del av museet sitt arbeid?
Maks 50 deltakarar. Påmeldingsfrist 12. oktober.

Valdres Folkemuseum, Fagernes 15. okt. 2020 kl. 12.00
Sjølingstad uldvarefabrikk 2. Foto/Photo

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturminner

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturminner

Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner avsluttes i 2020. Vi ønsker derfor å invitere til et avslutningsseminar som bl.a. har fokus på kompetansen som er bygget opp ved de 15 prioriterte anleggene gjennom årene.

Oslo 13. – 14. okt. 2020 kl. 08.00 – 16.00
Forelesning Johan Mattsson. Foto/Photo

Mugg, råte og skadedyr i gamle bygninger

Mugg, råte og skadedyr i gamle bygninger

Zoom-forelesning med Johan Mattsson, Mycoteam, som spør:
Vem har gjort vad, var och varför?
Vilka problem förekommer och hur bedömer man dem?
Vilka åtgärder är aktuella och, inte minst, oaktuella

14. okt. 2020 kl. 10.00 – 12.00