Digital kulturarv – erfaringsutveksling og best-practice

Kulturarvsektoren begynner å ta skritt i digital retning. 3D-grafikk, spillteknologi og 360°-kamera er bare noen av verktøyene som er på vei inn i verktøykassen til historikeren, arkeologene, kunsthistorikerne og andre kulturarvsfolk. Dette er hjelpemidler med stort potensiale både i formidling og forskning. Men som flere har oppdaget når de jobber med digital formidling, det kan dukke opp ukjente faktorer eller hindringer når man arbeider med det. 

Dette seminaret fokuserer på mulighetene og utfordringene som ligger i digital kulturarv. Hensikten er erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring mellom kulturarvsaktører som har gjennomført digitale kulturarvsprosjekt, eller vurderer å sette i gang slike. Tekniske sider vil ikke bli tatt opp her.

Det er få plasser (coronabegrensninger), så det er førstemann til mølla, med frist 15. september.