Webinar Spectrum 5.0 - lansering på norsk

Kulturrådet er stolte av å kunne presentere den norske utgaven av Spectrum 5.0. I den anledning har de invitert museumsledere, -fagfolk og ikke minst en IT-utvikler for å bidra med sine erfaringer med bruk av Spectrum i ulike sammenhenger.

  • Illustrasjon Spectrum 5.0 webinar 2020 (Foto/Photo)
    1/1

Målet er å vise hvordan Spectrum kan brukes gjennomgående i museet, fra strategisk ledelse til daglig praksis. Vi gir også informasjon om lansering av tre pakker som kan brukes til implementering. Pakkene lanseres av Kulturrådet på nyåret. Pakkene skal reflektere samme tilnærming som vi har i dette webinaret og fokusere på 

  • Spectrum som strategisk redskap for ledelsen  
  • Spectrum som rettesnor og verktøy ved koordinering og planlegging av samlingsforvaltningen  
  • Spectrum som praktisk verktøy, med forslag til arbeidsrutiner i den daglige forvaltningen av samlingene – belyst med eksempler på hvordan man kan bygge inn rutiner i bruk av systemer og veiledninger