Webinar om digitalisering

Digitalisering i museene – et nølende paradigmeskifte? er tittelen på Kulturrådets webinar 4.november kl. 12.00 -15.00.

Kulturrådet skriver i sin presentasjon

Vi lever i en stadig mer digital tid. Dette har i løpet av få år forandret mye på hvordan vi lever livene våre. Mye av dagens samhandling, offentlige samtale og kulturelle deltakelse foregår nå i digitale rom der vi har vedvarende tilgang til et verdensrepertoar av informasjon og kulturuttrykk.

Også museene forventes å være til stede på de digitale arenaene og utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og endrede brukervaner. Dette viser seg også i kulturpolitiske føringer der forventninger om ‘digitalisering' og ‘demokratisk tilgang' lyder stadig sterkere.

Museene er også i gang med digitalisering, på flere områder, men kanskje først og fremst av sine samlinger, for å nå målet om «enkel og god digital tilgang til kulturarvmateriale». Men ting tar tid, for lang tid, mente Riksrevisjonen i 2017. For dette er et stort og ressurskrevende arbeid for museene. For å bøte på dette er det har Nasjonalbiblioteket fått utvidet kapasitet til å digitalisere dokumentbaserte samlinger, også for museene, og sammen med Arkivverket skal de sikre langtidsbevaring også av museenes digitaliserte samlinger. I webinaret vil det bli informert mer om hvordan dette samarbeidet vil foregå.

Folk skal altså få ‘slippe mer til' i museenes store og rike samlinger. Men digital tilgang er ikke det samme som digital formidling. Mange mener museene har et uforløst potensial for å nå langt bredere ut med sin kuraterte formidling og brukerdialog i digitale kanaler. Andre har mest tro på at den gode formidlingen fortsatt bør være forbeholdt museenes fysiske rom.

Så kom Koronatiden våren 2020 med nye forutsetninger for fysiske museumsbesøk. Dette betød også endringer i museenes inntektsmuligheter. En del museer så seg nødt til å permittere sine formidlere, mens andre valgte å la dem få prøve seg fram i nye digitale formater. Hva lærte vi så av Koronatiden? Og hvordan blir ‘den nye normalen'. Er det mulig å tjene penger på digital museumsformidling? Disse problemstillingene vil også bli tatt opp på webinaret den 4. november.

Bidragsytere på webinaret vil være ledere fra hele ABM-sektoren, Kulturrådet og andre interessenter.