Hopp til hovedinnhold

Immateriell KULTUR OG UNESCO

Hausten 2020 inviterer Seksjon for immateriell kulturarv i Noregs Museumsforbund til seminar i Setesdal med utgangspunkt i listeføring av Setesdalskulturen på UNESCO sin representative liste for Immateriell kulturarv og museet sitt arbeid med immateriell kulturarv som omfattar både handverk, fortellartradisjon og folkemusikk og folkedans.

Seksjon for immateriell kulturarv i Noregs Museumsforbund har sidan vi vart oppretta, årleg invitert til fagseminar for tilsette i musea og andre interesserte. Kvart år sett vi fokus på ulike tema innan musea sine arbeidsfelt, med fokus på relevant teori, anvendte metodar og praksis med immateriell kulturarv.

Informasjon om overnatting, transport, prisar og program:

  • Seminaravgift kr. 1200,- Avgift dekker seminar, alle måltid,
  • Deltakarane betaler overnatting og reise sjølve.

Følg lenken for mer informasjon:

Dag 1                    Setesdalsmuseet, Rysstad 

Dag 1 vil bli streama

Kl. 11:00              Registrering, Setesdalsmuseet på Rysstad

Kl.12:.00              Lunsj, Setesdalssuppe

Kl. 13:00              UNESCO

Tora Aasland: Kva er det Setesdalskulturen er blitt ein del av – kva inneber det for oss av forpliktingar

Gunnar Stubseid: Prosessen med søknaden

Kl. 13:45               Marit Stranden: UNESCO-effekten på videreføring av tradisjoner, og hva kan gjøres uten å stå på en internasjonal liste?

Kl. 14:45               Kaffe

Kl 15:00                Anna Stella Karlsdottir: Frå Reiseskildring til turistbrosjyre

                              Ellen Width: Fra kistebunn til tradering

                              Heidi Richardson: Maritime tradisjonshandverk i digital tid

                              Anne-Kristin Moe: Etikk og immateriell kulturarv

Kl. 16:15               Terje Planke: Kva skjer med tradisjonen når den får ny status?

Kl. 17.00               Omvising museet (1 time)

Kl. 19.00               Middag på Sølvgarden Hotell

Program: Kulturpatrulja

Dag 2                    Sylvartun

Kl. 09.00               Innleiing: Leonhard Jansen

Kl. 09.30               Museet sitt arbeid med immateriell kulturarv med fokus

På Bygningsvern, draktskikk og folkemusikk.

Kl. 10.30               Open time

Presentasjon frå andre musear om korleis dei arbeider med immateriell kulturarv

Kl. 11.30               Oppsummering – vegen vidare

Kl. 12.00               Lunsj: grab and go