Hopp til hovedinnhold

Samlingar på flyttefot - 2020

Bevaringstenestene arrangerer i samarbeid med seksjon for samlingsforvaltning, fagdagar med tema «Samlingar på flyttefot», som set fokus på flytting av museumsgjenstandar, og alt det inneber av planlegging, logistikk, prioriteringar, samt pakking og praktisk arbeid.

Fagdagar om samlingar på flyttefot

Fagdagane vender seg mot tilsette i musea med ansvar for samlingane. 

Det kjem foredragshaldarar med erfaring frå ulike typar flytteprosjekt, alt frå små interne flyttar, til store prosjekt der museet har fått nye magasin og utstillingsområder, og der heile samlinga skal få ny plassering. 

  • 1/1
    Bevaringstenestene i Hordaland.

13.februar

10.30-11.00 Registrering og kaffi med frukt

11.00-12.15 Velkommen v/Torunn Kojan Bøe, avdelingsleiar Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

Joachim Huber, Prev-Art: Keep the Balance -10 approaches to sustainable storage facilities

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.30 Mike Bowes, Sarah Potter, The Withworth, University of Manchester: Copingwith the “unknown unknowns”: Reflections on the planning, implementation and consequences of new storage within a capital project at the Whitworth,
The University of Manchester

Stine Dornfest, Ruth Murgatroyd og Signe Bonnichsen, Universitetsmuseet i Bergen: Om flyttinga av dei naturhistorisk samlingane

14.30-15.00 Kaffi og bakst

15.00-16.30 Laila L. Søreide, KODE: Everything is awesome -om støvsaneringa på KODE.

Sarah Benson, Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland: Collecting Plastic: Basic guidelines for dealing with plastic artefacts in small museums

Heidi Seilfaldet, Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland og Rebecca Nedregotten Strand, Bymuseet: Vegar til betre samlingsforvaltning -prioritering og omorganisering
Spørsmål og avrunding

19.00 Felles middag

Innlegg dag 1

14.februar

9.00-10.15 Andreas Pauck, Københavns museum: Fra trehjulet cykel til Ferrari – Når
museer går fra kælder magasin til højteknologisk Storage

Hilde Heggtveit, Kulturhistorisk museum, UiO: Vikingskipsmuseets samlinger på
vei til Naust – det nye vikingtidsmuseet

10.15-10.45 Kaffipause, frukt og kjeks

10.45-12.30 Eivind Sigurd Johansen, Nasjonalmuseet: Avreise og ankomst, Nasjonalmuseet
underveis fra 2003 til 2020

Daniella Kötter, Gjenreisningsmuseet: Synergier i samlingsflytting. – Hvordan
kan gjennomføring av et magasinprosjekt bidra til å løfte nivået på hele
museumsdriften?

Endre Fodstad, Teknisk museum: Om arbeid med NRK-samlinga og særskilte
utfordringar med flytting av teknisk-industrielle samlingar.

Spørsmål og avrunding

12.30-13.30 Lunsj

Innlegg dag 2