Organisering av skadested

Ulykker og andre uønskede hendelser som involverer kunst og kulturminner vekker sterkt engasjement og blir ofte nyheter med internasjonalt gjennomslag. Det finnes en forventning til både virksomheter som rammes og nødetatene at de skal samvirke og agere for å berge uerstattelige verdier.

Årets seminar tar for seg brannen i Notre Dame i Paris i 2019 og hvilke erfaringer vi kan gjøre oss i etterkant av denne hendelsen, samt hvordan samvirket på skadested organiseres i Oslo.

  • Organisering av skadested. Invitasjon og program KKOAs webinar 2020 (Foto/Photo)
    1/1

Program

9.30 Informasjon fra KKOA v/ Trond Gran Larsen, brannvernrådgiver, Universitetet i Oslo, og medlem i KKOAs arbeidsgruppe

9.40 Erfaringer fra brannen i Notre Dame, v/ Emil Egeltoft, branningenjør , Brannskyddslaget

10.20 Pause 

10.30 Organisering og samvirke på skadested v/Tomm Berger, innsatsleder, Oslo politidistrikt og Knut Halvorsen, brigadesjef, Oslo brann og redningsetat

11.10 Spørsmål og oppsummering

Grunnet Covid 19 utgår KKOAs årlige seminar og blir erstattet med et kortere webinar . Webinaret retter seg mot ansatte i institusjoner som forvalter kunst og kulturminner, også de som ikke er med i KKOA.

DATO: TIRSDAG 27. OKTOBER 2020
TID: 9.30 - 11.30
PÅMELDING: Innen 19. oktober. Påmeldingsskjema finner du https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddMpCAUQmF39bG0bWPFSkKKV3j7ImgIclRupMVdb8P7uSbWA/viewform

ARRANGØR:Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus (KKOA)

SPØRSMÅL:
Rettes til Susanna Björklöf, susanna.bjorklof@bre.oslo.kommune.no

Påmeldte vil motta lenke til møtet i god tid før arrangementet starter.